Sökning: "narratology"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade ordet narratology.

 1. 1. Det förlorade paradiset en studie i Göran Tunströms Sunneromaner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., 2003

  Författare :Skans Kersti Nilsson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; comparative literature; phenomenology; bible; typology; poetics; aesthetics; narratology; ethics; göran tunström; microcosmos; macrocosmos; Göran Tunström; Comparative Literature; Phenomenology; Micro- macrocosmos; Bible; Typology; Poetics; Aesthetics; Narratology; Ethics;

  Sammanfattning : The writings of Göran Tunström (1937 – 2000) are closely linked with his birthplace, Sunne in Värmland. His four ’Sunne Novels’, De heliga geograferna (1973; ’The Holy Geographers’), Guddöttrarna (1976; ’The Goddaughters’), Juloratoriet (1983; The Christmas Oratorio, 1995) and Tjuven (1986; ’The Thief’) form the subject of this thesis. LÄS MER

 2. 2. The Difference Approach to Narrative Fiction A Recurring Critique of Narratology and Its Implications for the Study of Novels and Short Stories

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Tommy Sandberg; Örebro universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Angela Carter; narrative fiction; narrative theory; narratology; Sylvie Patron; Lars-Åke Skalin; Sara Stridsberg; unnatural narratology; Richard Walsh;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to advance the critical examination of narratology, or the study of storytelling. I analyze four versions of a critique of the dominant theory of narrative fiction in narratology and discuss this critique’s methodological implications. LÄS MER

 3. 3. Wrestling with Textual Violence : A Case Study of the Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity with Special Regard to Gender

  Detta är en avhandling från Uppsala : Bibelvetenskap

  Författare :Mikael Sjöberg; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion; feminism; feminist exegesis; feminist biblical interpretation; gender; classic; canon; ethics of interpretation; narratology; Jephthah; Judges; Pseudo-Philo; Josephus; Handel; Grant Watson; Amos Oz; HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : How may readers handle the encounter with violence in a “classical text”? The purpose of this thesis is to contribute to the debate on the ethics of biblical interpretation with special regard to feminism. To fulfil that aim, a case study of the narrative of Jephthah is made and its implications are discussed at a more general level. LÄS MER

 4. 4. Erzählverhalten und narrative Sprechweisen : Narratologische Untersuchung von "Effi Briest" mit Schwerpunkt in den Dialogen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bodil Zalesky; Högskolan Väst.; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; Linguistics; Språkvetenskap; narrative modes; narrative conduct; narratology; authorial; figural; dialogue; Effi Briest; prolepsis; hybrid speech ; Tyska;

  Sammanfattning : A central theme in this dissertation is the relationship between narrative conduct and narrative modes or ways of speaking. Narrative conduct is defined as either authorial (from the perspective of the narrator) or figural (from the perspective of characters). LÄS MER

 5. 5. Mellan dröm och verklighet Skildringar av tid, trauma och sexualitet i Antanas Škėmas novellistiska prosa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Victoria Carlemalm; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lithuanian Literature; fiction; Antanas Škėma; Isaac; Genette; narratology; temporal order; Freud; trauma theory; sexual theory; trauma; sexuality; perversion; exile; censorship; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Baltic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Baltiska språk; baltiska språk; Baltic Languages;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the representation of temporality, trauma and sexuality in Antanas Škėma’s fiction. The chapter “Temporal structures” examines temporal order in the writer’s novella “Isaac” according to Genettes narratology. LÄS MER