Sökning: "narratology"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet narratology.

 1. 1. The Difference Approach to Narrative Fiction : A Recurring Critique of Narratology and Its Implications for the Study of Novels and Short Stories

  Författare :Tommy Sandberg; Greger Andersson; Pär-Yngve Andersson; Karin Kukkonen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Angela Carter; narrative fiction; narrative theory; narratology; Sylvie Patron; Lars-Åke Skalin; Sara Stridsberg; unnatural narratology; Richard Walsh;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to advance the critical examination of narratology, or the study of storytelling. I analyze four versions of a critique of the dominant theory of narrative fiction in narratology and discuss this critique’s methodological implications. LÄS MER

 2. 2. Mellan dröm och verklighet : Skildringar av tid, trauma och sexualitet i Antanas Škėmas novellistiska prosa

  Författare :Victoria Carlemalm; Roland Lysell; Baiba Kangere; Cecilia Sjöholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Lithuanian Literature; fiction; Antanas Škėma; Isaac; Genette; narratology; temporal order; Freud; trauma theory; sexual theory; trauma; sexuality; perversion; exile; censorship; Baltic languages; Baltiska språk; baltiska språk; Baltic Languages;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the representation of temporality, trauma and sexuality in Antanas Škėma’s fiction. The chapter “Temporal structures” examines temporal order in the writer’s novella “Isaac” according to Genettes narratology. LÄS MER

 3. 3. Wrestling with Textual Violence : A Case Study of the Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity with Special Regard to Gender

  Författare :Mikael Sjöberg; Lars Hartman; Hanna Stenström; David Miller Gunn; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Humanities and religion; feminism; feminist exegesis; feminist biblical interpretation; gender; classic; canon; ethics of interpretation; narratology; Jephthah; Judges; Pseudo-Philo; Josephus; Handel; Grant Watson; Amos Oz; HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : How may readers handle the encounter with violence in a “classical text”? The purpose of this thesis is to contribute to the debate on the ethics of biblical interpretation with special regard to feminism. To fulfil that aim, a case study of the narrative of Jephthah is made and its implications are discussed at a more general level. LÄS MER

 4. 4. Erzählverhalten und narrative Sprechweisen : Narratologische Untersuchung von "Effi Briest" mit Schwerpunkt in den Dialogen

  Författare :Bodil Zalesky; Dieter Krohn; Jochen Vogt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; German language; narrative modes; narrative conduct; narratology; authorial; figural; dialogue; Effi Briest; prolepsis; hybrid speech ; Tyska; German language; Tyska språket; Germanic languages; Germanistik; Linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : A central theme in this dissertation is the relationship between narrative conduct and narrative modes or ways of speaking. Narrative conduct is defined as either authorial (from the perspective of the narrator) or figural (from the perspective of characters). LÄS MER

 5. 5. Tre romantiska berättelser : Studier i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens gång, Lars Gustafssons Poeten Brumbergs sista dagar och död och Sven Delblancs Kastrater

  Författare :Leif Dahlberg; Torsten Pettersson; Anders Cullhed; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Dialogism; Genre Theory; Intertextuality; Literary Theory; Modern Swedish Literature; Modernism; Narratology; Paratextuality; Post-Modernism; Romanticism; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The dissertation explores the notion 'romantic story' as a literary device in three Swedish late modernist novels: Eyvind Johnson's Romantisk berättelse (1953) (Romantic Story) and Tidens gång. En romantisk berättelse (1955) (The Passage of Time. A Romantic Story), Lars Gustafsson's Poeten Brumbergs sista dagar och död. LÄS MER