Sökning: "modernitet"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet modernitet.

 1. 1. Hemarbetets modernitet

  Detta är en avhandling från Institutionen för arkitektur och stadsbyggnad

  Författare :Mia Björk; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bekänna färg : Modernitet, maskulinitet, professionalitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museets förlag

  Författare :Eva Silvén; Birgitta Svensson; Lars-Eric Jönsson; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; masculinity sex gender; professionalism; paint painters; materiality; the body; aesthetics; social field; discourse analysis; fieldwork; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : Paint and painting are obvious components of everyday life for those of us who live in contemporary Sweden. In terms of both matter and shade, paint has come to symbolise taste and status as well as having created distinction, defined sex/gender and social position – with the past as a constant sounding board. LÄS MER

 3. 3. Frihetskonst Författarroll och modernitet genom Sven Lindqvists tidiga författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Ragnar Haake; Anders Öhman; Elisabeth Hästbacka; Anders Johansson; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sven Lindqvist; Swedish literature; 1950 s; the literary field; Pierre Bourdieu; the function of literature; Theodor W. Adorno; modernity; modernism; essay; bildung; autonomy; commitment; romantic; pragmatic; Henry David Thoreau; Vilhelm Ekelund; Jean-Paul Sartre; art as emancipation; avant-gardism; reformism; utopian art; Sven Lindqvist; svensk litteratur; 1950-talet; det litterära fältet; Pierre Bourdieu; litteraturens funktion; Theodor W. Adorno; modernitet; modernism; essän; bildning; autonomi; engagemang; romantisk; pragmatisk; Henry David Thoreau; Vilhelm Ekelund; Jean-Paul Sartre; frihetskonst; avantgardism; reformism; utopisk konst; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study is focused on the early writing of Swedish author Sven Lindqvist (born in 1932). The aim of the study is to investigate Lindqvist’s conception of literature, how it is presented, how it develops and how it materializes in his literary production between 1955 and 1962. LÄS MER

 4. 4. Tradition, modernitet och förnyelse: Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna kring sekelskiftet 1900

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

  Författare :Ulrika Lagerlöf Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Beskow; Runa; kvinnlig författare; uppbyggelseberättelse; modernisering; modernitet; biografi; 1800-tal; 1900-tal;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to study the Swedish author Elisabeth Beskow (1870–1928, pen name Runa) and her authorship at the inter- section between tradition and renewal. Her books became widely spread in the Nordic countries as well as in Europe and the United States. LÄS MER

 5. 5. Mellan tradition och modernitet : arkitektur och arkitekturdebatt 1900-1930

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

  Författare :Eva Eriksson; Johan Mårtelius; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER