Sökning: "secularization"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade ordet secularization.

 1. 1. Bondevækkelse og sekularisering : en protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850

  Författare :Hanne Sanders; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Väckelserörelser; Sverige; Danmark; 1820-1850; Bondesamhället; 1800-talet; Sekularisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Helgonbruk i moderniseringstider : Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005

  Författare :Ingemar Lindaräng; Peter Aronsson; Kalle Bäck; Torbjörn Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Use of history; commemorations; Norway; Sweden; S. Bridget; S. Olav; modernization; secularization; identity; Historiebruk; minnesfiranden; Norge; Sverige; heliga Birgitta; hellig Olav; modernisering; sekularisering; identitet.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att jämföra och förstå variationen av historiebruk i samband med minnesfiranden av heliga Birgitta i Sverige och hellig Olav i Norge med fokus på olika aktörers motiv, resurser, budskap och identitetsskapande processer i en tid av modernisering och sekularisering.Under den katolska medeltiden var helgonfiranden vanliga, men de förbjöds i samband med reformationen. LÄS MER

 3. 3. What Counts as Religion in Sociology? : The Problem of Religiosity in Sociological Methodology

  Författare :Erika Willander; Sandra Torres; Jørgen Straarup; Sverker Sikström; James A Beckford; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sociology of religion; theory and method; religious affiliation; religious beliefs; religious practice; religious mainstream; sacred; religiosity; spirituality; secularization; Sweden; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the ongoing critical discussion within the sociology of religion by focusing on the seldom considered perspective of methodology. As such, it consists of a theoretical part that problematizes the ways in which religion has been analyzed, and an empirical part that develops how religiosity can be approached in sociological studies. LÄS MER

 4. 4. The Political Sociology of Religion : The Impact of Religion on Political Attitudes and Behaviors in Secularizing European Societies

  Författare :Weiqian Xia; Jens Rydgren; Sunnee Billingsley; Mikael Hjerm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; secularization; politics and religion; religious cleavage; political institution; political articulation; political attitudes; voting behaviors; contextual effects; party polarization; radical right parties; immigrant religions; political participation; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : European societies have experienced extensive secularization. However, the impact of religion in governing people’s political attitudes and behaviors persists, which has been enhanced by several recent developments, including the growing salience of religious and conservative values for the remaining committed religious people, the rise of radical right parties that use Christianity in their anti-immigrant and nationalist rhetoric, and the increasing number of immigrants from outside Europe that contribute to the diversification of religion in European societies. LÄS MER

 5. 5. The Order of Value : Christian Theology and the Market Economy

  Författare :Ida Simonsson; Mattias Martinson; Thomas Ekstrand; Stefan Schwarzkopf; Devin Singh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Secularization; Post-Christian theology; Value theory; Just price; Marginalism; Christian subjectivity; Soteriology; Cosmology; Economic theology; Political theology; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : This study explores the relationship between Christian theology and the market economy, with a particular focus on value theory. Its backdrop is the scholarly recognition of the historical intertwinement of Christian theology and secular society. LÄS MER