Sökning: "Litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1181 avhandlingar innehållade ordet Litteraturvetenskap.

 1. 1. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta Produktion

  Författare :Anders Johansson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta Produktion

  Författare :Anders S Johansson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det mörka våldet : Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :AnnSofi Andersdotter; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Subject in process; abjection; melancholia; idealisation; mother symbiosis; preoidipal father; Oedipal father; literature – psychoanalysis; Kristeva; violence; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the writings of Kerstin Ekman and focuses on twelve of her works. The first is her debut novel 30 meter mord (1959), a detective novel, and the last Knivkastarens kvinna, an epic-lyric story in verse, published in 1990 though written 1984. LÄS MER

 4. 4. The Nothing That Is : The Structure of Consciousness in the Poetry of Wallace Stevens

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Daniel Andersson; Bengt Landgren; Roland Lysell; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Wallace Stevens; Edmund Husserl; Jean-Paul Sartre; phenomenology; existentialism; thematic criticism; theme; image; modernist poetry; romantic poetry; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of the poetry of the American writer Wallace Stevens (1879-1955). Stevens’ poetry is often concerned with the relation between consciousness and world, the perceiver and the perceived. This dissertation takes the investigation of the very “structure” or “pattern” of consciousness as its main purpose. LÄS MER

 5. 5. Överskridandets strategier : lyrisk romankonst och dess uttryck hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Pär-Yngve Andersson; Lars-Åke Skalin; Staffan Bergsten; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; lyrical novel; spatial form; epiphany; Sven Rosendahl; Birgitta Trotzig; Birgitta Lillpers; litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : In this thesis I describe and analyse the concept of ”lyrical novel” in relation to concrete textual examples. Referring to Waismann’s open texture (porösität) and Wittgensteins ”family resemblance” I study texts that resemble each other although their lyrical features may not be identical. LÄS MER