Sökning: "Litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1107 avhandlingar innehållade ordet Litteraturvetenskap.

 1. 1. En yogi kommer till stan : indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på Dan Anderssons författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Olavi Hemmilä; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Literature; Dan Andersson; Schopenhauer; Kipling; theosophy; Bhagavadgita; Tagore; Sri Ananda Acharya; psychology of religion; mysticism; India;

  Sammanfattning : A Yogi Comes to Town: Indian religious thinking as reflected in Swedish fiction with special focus on the works of Dan Andersson. This dissertation presents a basic survey of the interest in Indian religious thinking as it is manifested in Swedish fictional literature over the years, with special emphasis on an analysis of the works of Dan Andersson. LÄS MER

 2. 2. Att besvärja döden : Död- och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963-1999

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Yvonne Blomberg; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Norén; modern Swedish literature; thematic method; myth interpretation; chronos; kairos; death and resurrection; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Lars Norén’s poetical world is filled with the living and the dead, history and memory. This study is the first one of its kind that treats myths and religious ideas in Norén’s works. LÄS MER

 3. 3. Motståndets akustik : Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Markus Huss; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Literature; Peter Weiss; monolingualism; multilingualism; exile literature; migration; intermediality; translation; sounds; noises; Stunde Null; Kahlschlag; Stig Dagerman; Gunnar Ekelöf; enspråkighet; flerspråkighet; exillitteratur; migration; intermedialitet; översättning; ljud; oljud;

  Sammanfattning : This study explores how language is thematized in a selection of literary texts written in Swedish and German by Peter Weiss between 1946 and 1960. The textual interpretations seek to establish how Weiss’s literary work forms a multifaceted reflection on language and its cultural, historical and material preconditions. LÄS MER

 4. 4. Känsliga bitar : Text- och kontextstudier i sentimental populärsång

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Strand; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; cultural studies; gender studies; kitsch; lyrics; nostalgia; popular culture; popular music; schlager; sentimentality; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation is a study of a song type that was popular during the whole of the twentieth century: the sentimental schlager. As a sub-genre of the dance and high-spirited mainstream schlager these songs are characterized by nostalgia and sentimentality. LÄS MER

 5. 5. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta Produktion

  Författare :Anders Johansson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER