Sökning: "Förskola IT"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden Förskola IT.

 1. 1. Relationen hem - förskola Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Ewa Ivarson-Jansson; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Child care in Sweden; analyse the aims; co-operation with parents; pre-schools and family day nurseries;

  Sammanfattning : This dissertation examines the inherent meanings in the claim that the pre-school is "a complement to the home". The meanings are analysed in order to explore the reasons behind the extension of child care in Sweden, and particularly during the period 1990-1995.The dissertation has two objectives. LÄS MER

 2. 2. Barns deltagande och delaktighet Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anette Hamerslag; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s participation; interaction; preschool; project work; Reggio Emilia inspiration; deltagande; delaktighet; interaktion; förskola; projektarbete; Reggio Emilia-inspiration; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores children’s and pedagogues’ participation in project work in a Swedish preschool inspired by the pedagogical philosophy of Reggio Emilia and its associated participatory agenda. The overall aim is to investigate how children are involved in the shaping of project work in everyday interactions. LÄS MER

 3. 3. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Polly Björk-Willén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER

 4. 4. ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse” Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Agneta Thörner; Högskolan i Borås.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barns intresse; målstyrning; guidat deltagande; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : Svensk förskola utgår både från idén om frivillighet och om barns autonomi samtidigt som verksamheten ingår i utbildningssystemet. Denna studie vänder sig till yrkesverksamma och blivande pedagoger i förskolan och har för avsikt att bidra med kunskap om hur pedagoger i sin verksamhet resonerar och främjar barns lärande i relation till barns intresse. LÄS MER

 5. 5. Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Kerstin Botö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; litteracitet; undervisning; lek; förskola; förskoleklass; pedagogiskt tv-program; intersubjektivitet; guidat deltagande;

  Sammanfattning : This licentiate thesis aims to contribute to the field of early childhood literacy by focusing on the in situ communication and interaction in literacy activities in preschools and preschool classes. The studied activities were designed by preschool teachers by means of using the educational television programme Life in Letterland (Livet i Bokstavslandet in Swedish) as a point of departure. LÄS MER