Sökning: "educational policy"

Visar resultat 1 - 5 av 380 avhandlingar innehållade orden educational policy.

 1. 1. Läroplan i rörelse : Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik

  Författare :Pia Skott; Ulf P. Lundgren; Elisabet Nihlfors; Agneta Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational systems; educational reform; policy analysis; state regulation; policy implementation; curriculum theory; curriculum processes; upper secondary school; differentiation question; educational history; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the activities within the Swedish steering system concerning upper secondary school. Sweden has a long history of shared responsibility between the state level of government and the municipalities, dating back to federal decisions concerning the establishment of a compulsory school system. LÄS MER

 2. 2. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Agents of change and policies of scale : A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education

  Författare :Ron Mahieu; Arja Virta; Sven-Erik Hansén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; enterprise; Global-local nexus; structure agency; policy dissemination; policy network; policy scope; policy drive; education policy; multi-level governance; OECD; EU; Sweden; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and understand the introduction of entrepreneurship and enterprise projects in primary and secondary schools in the North of Sweden and to identify and analyse the driving forces and actors behind this process. In particular the influence and significance of education policy at supranational, national and subnational level for the introduction of entrepreneurship and enterprise in education are analysed. LÄS MER

 4. 4. Chinese educational policy : changes and contradictions 1949-79

  Författare :Jan-Ingvar Löfstedt; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Utbildningspolitik; Kina;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Educational imaginaries : a genealogy of the digital citizen

  Författare :Lina Rahm; Andreas Fejes; Henrik Nordvall; Pelle Snickars; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Popular education; non-formal adult education; computer policy; computer history; educational history; educational imaginaries; digital citizenship; problematizations; genealogy; Folkbildning; datapolitik; utbildningshistoria; datorhistoria; sociotekniska föreställningar; digitalt medborgarskap; problematiseringar; genealogi;

  Sammanfattning : This thesis makes use of a genealogical approach to map out and explainhow and why computers and citizenship have become so closely connected.It examines the historical continuities and disruptions, and the role thatpopular education has played in this interrelation. LÄS MER