Sökning: "deltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 422 avhandlingar innehållade ordet deltagande.

 1. 1. Anställdas deltagande i läraktiviteter En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Barns deltagande och delaktighet Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anette Hamerslag; Helen Melander; Ann-Carita Evaldsson; Polly Björk Willén; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s participation; interaction; preschool; project work; Reggio Emilia inspiration; deltagande; delaktighet; interaktion; förskola; projektarbete; Reggio Emilia-inspiration; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores children’s and pedagogues’ participation in project work in a Swedish preschool inspired by the pedagogical philosophy of Reggio Emilia and its associated participatory agenda. The overall aim is to investigate how children are involved in the shaping of project work in everyday interactions. LÄS MER

 3. 3. Deltagande integrerar individ och organisation En teoretisk studie i integrationens former, mekanismer och processer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Bert Lindquist; Irving Palm; Kristina Håkansson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; forms of integration; integrating unit; integrating factor; principle of integration; process of integration; participation; commitment; institutionalization; Integration; integrationsform; ultimärmål; integrerande enhet; integrerande faktor; integrationsprincip; integrationsprocess; deltagande; delaktighet; institutionalisering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to clarify the nature of integration between the individual and the organization. I have utilized four analytical tools in this endeavor – forms of association, theoretical starting points, integrating factors, and principles of integration. LÄS MER

 4. 4. Utrymme för deltagande Beslutsprocesser i möten mellan patienter med ospecifika ländryggsbesvär och sjukgymnaster i primärvård

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Iréne Josephson; Mats Granlund; Pia Bülow; Berith Hedberg; Cathrin Martin; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdsmöten som föranleds av medicinskt ospecifika symptom innebär utmaningar för både patient och vårdprofessionell. Samtidigt erbjuder det ospecifika ett mer flexibelt utrymme för patienters aktiva deltagande i beslutsprocesser än vad som är fallet vid specifika hälsoproblem med ett begränsat antal vedertagna behandlingsalternativ. LÄS MER

 5. 5. Demokrati och deltagande Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

  Författare :Maria Rönnlund; Elisabet Öhrn; Karin Sporre; Elina Lahelma; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Influence; participation; democracy; class councils; pupil councils; action groups; gender; fostering; school; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the fostering of democracy in the form of pupils’ influence and participation in decision processes.  The main focus is on pupils’ formal influence in lower secondary education, forms 7-9, in particular class councils and pupil councils, although informal influence is also studied. LÄS MER