Sökning: "Pedagogik och Utbildningsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1249 avhandlingar innehållade orden Pedagogik och Utbildningsvetenskap.

 1. 1. Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bild och medieundervisning; Bild; elevperspektiv; subjektivering; tillblivelse visuella metoder; Foucault; Deleuze och Guattari;

  Sammanfattning : De demokratiska aspekterna av utbildning får allt mindre plats i skolan. En neoliberal logik som försvårar för kreativa processer att ta plats i skolan har genom ett ensidigt fokus på effektivitet och målstyrning kommit att dominera utbildningssystemet. LÄS MER

 2. 2. Måltiden i förskolan - barns utrymme i kommunikation och handling Mealtime in preschool: Children's space in communication

  Författare :Lena Ryberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn; förskola; förskolebarn; måltider; children; preschool; meals; actor;

  Sammanfattning : In Sweden, approximately 84% of children are enrolled in preschool, which constitutes the first step of the educational system and which embraces children from ages 1–5 years. Most children eat breakfast, lunch and snacks at preschool. LÄS MER

 3. 3. Konsten att hålla ihop Om lärande och organisering i rockband

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 4. 4. Samarbete och lärande Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lisbeth Stedt; Arvid Löfberg; Magnus Söderström; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cooperation; learning; organisational pedagogic; exchange of experience; task complexity; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis highlights collaboration among secondary school teachers as an example of employees' possibilities to learn from each other in collaboration. The purpose of the thesis is to throw light upon how employees shape conditions for cooperation, and the importance these conditions have for their possibilities to exchange experiences and influence each other’s task understanding, i. LÄS MER

 5. 5. Utbildningsplaner och reformimplementering : Sjuksköterskeutbildningen i fokus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Inger Ahlgren; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; educational reform; nursing education; curriculum; political intention; implementation; transformation; organizational culture; nursing profession and triangulation; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study describes the course of events within the area of health care with regard to two educational reforms in Sweden: the 1982 reform of certain middle length health care education called the Health Care 77 reform and the 1993 University and College reform. As a result of the first of these reforms, the nursing education was transformed from an education on the secondary school level to a university college level. LÄS MER