Sökning: "Pedagogik och Utbildningsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1438 avhandlingar innehållade orden Pedagogik och Utbildningsvetenskap.

 1. 1. Retande, berättelser och kategoriseringar : Om vänskap och kärlek i barns relationsprat

  Författare :Fredrik Andreasson; Ann-Carita Evaldsson; Johanna Svahn; Rickard Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peer interaction; relational talk; friendship; romantic relationships; teasing; storytelling; assessments; middle-school; ethnography; talk-in-interaction; conversation analysis; membership categorization analysis; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how middle school children organize peer group relationships through various forms of so-called relational talk (Evaldsson, 2007), while they also negotiate and more generally make sense of friendships and romantic relationships. Prior micro-sociological research has demonstrated how children in everyday language practices through, for example, teasing, assessments, and storytelling—articulate and manage social relationships and behaviors, moral views, and shared cultural knowledge, thereby constructing their emerging social worlds (see Goodwin & Kyratzis, 2011, for an overview). LÄS MER

 2. 2. Lexical Transfer in Pedagogical Translanguaging : Exploring Intentionality in Multilingual Learners of Spanish

  Författare :Carles Fuster; Lázaro Moreno Herrera; Camilla Bardel; Staffan Nilsson; Ali Reza Majlesi; Scott Jarvis; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; multilingual education; third language acquisition; L3 Spanish; pedagogical translanguaging; crosslinguistic influence; lexical transfer; transfer strategy; intentional transfer; tredjespråksinlärning; pedagogiskt transspråkande; spanska; flerspråkighet; moderna språk; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : A long-standing pedagogical implication of the traditional monolingual perspective in research and education has been to discourage any use of non-target languages in the L2 classroom as an attempt to reduce ‘interferences’ (i.e., transfer) between learners’ languages. LÄS MER

 3. 3. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; Technology and social change; Teknik och social förändring; Sociology; Sociologi; History of technology; Teknikhistoria; Education; Pedagogik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER

 4. 4. Barns samspel bortom förskolans väggar : Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Författare :Carina Berkhuizen; Katarina Gustafson; Eva Änggård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; interaction; context; preschool; children; fantasy play; play; mobile preschool; interpretive reproduction; place; agency; ethnography; spatiality; physical; social; environment; environmental psychology; preschool teacher; artifact; preschool yard; bus; pedagogik; samspel; kontext; sammanhang; förskola; barn; fantasilek; lek; mobil förskola; tolkande reproduktion; agens; plats; etnografi; rumslighet; fysisk; social; miljö; miljöpsykologi; förskollärare; pedagog; artefakt; förskolegård; buss; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the relations between children’s interaction and places within preschool activities. How children’s interaction opportunities are conditioned by the physical and social environment in the preschool yard (study I), as well as place-making processes in various contexts in mobile preschool activities (studies II and III), are examined within the framework of this purpose. LÄS MER

 5. 5. Vilja, våga, kunna använda informations- och kommunikationstekniken : människor med funktionshinder i samarbete med universitet och handikapprörelse

  Författare :Åsa Gardelli; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Engineering Psychology; Teknisk psykologi; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Informations- och kommunikationstekniken har för många människor blivit en naturlig och viktig del i deras dagliga liv. Den öppnar för stora möjligheter men kan också innebära stora omställningar för människor. En återkommande fråga i den allmänna debatten är om alla människor i samhället kommer att kunna ta del av denna teknik. LÄS MER