Sökning: "literature and theology"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade orden literature and theology.

 1. 1. Pearl and Contemplative Writing

  Författare :Annika Sylén-Lagerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Cloud of Unknowing; Julian of Norwich; Margery Kempe; Richard Rolle; Walter Hilton; dream visions in literature; mysticism and literature; Thomas Aquinas and literature; Pseudo-Dionysius in England; religion and literature; literature and theology; medieval English poetry; women and medieval literature; Middle English literature; Gawain author; contemplative writers in medieval England; Pearl author; Pearl; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den engelska medeltidsdikten Pearl studeras främst mot bakgrund av Pseudo-Dionysius tankar samt den samtida kontemplativa litteraturen (d v s Julian of Norwich, Margery Kempe, Walter Hilton, Richard Rolle och den okände författaren av The Cloud of Unknowing). Det är framförallt med avseende på medeltida teologiska frågor om människans möjlighet och begränsing att förstå och återge det gudomliga som denna avhandling kommer med nytt material i forskningen om Pearl. LÄS MER

 2. 2. Den wallinska dikten : Från informatorsåren till Dödens ängel

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Möller; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Johan Olof Wallin; Swedish literature in the early 19th century; contemporary history; history of literature and ideas; theology; poetics; close reading; rhetoric; stylistics; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the poetry of Johan Olof Wallin from the first poems of the early nineteenth century up to "The Angel of Death" ("Dödens Engel"). Johan Olof Wallin (1779-1839), poet, orator and preacher, member of the Swedish Academy and subsequently Archbishop of the Church of Sweden, was one of the most important cultural figures of his day. LÄS MER

 3. 3. Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans Geir Aasmundsen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Pentecostalism and Globalisation; Argentinean society;

  Sammanfattning : In Argentina, Pentecostalism had a breakthrough in the early 1980s, and today more than 10 per cent of the population are Pentecostals. The revival coincided with a socio-political transformation of Argentinean society. LÄS MER

 4. 4. The Mahdi Wears Armani An Analysis of the Harun Yahya Enterprise

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Anne Ross Solberg; Anne Ross Solberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Harun Yahya; Adnan Oktar; Said Nursi; Turkish Islam; creationism; da‘wa; Mahdi; Islamic messianism; apocalypticism; neo-Ottomanism; conspiracy theories; anti-Semitism; market Islam; social movement theory; rhetorical analysis;

  Sammanfattning : The prolific Turkish author Harun Yahya attracted international attention after thousands of unsolicited copies of his large-format and lavishly illustrated book Atlas of Creation were sent free of charge from Istanbul, Turkey, to schools, universities and state leaders worldwide in 2007. This book stunt drew attention to Islamic creationism as a growing phenomenon, and to Harun Yahya as its most prominent proponent globally. LÄS MER

 5. 5. Ulla Isakssons romankonst

  Detta är en avhandling från Albert Bonniers Förlag

  Författare :Inger Littberger; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Christian novel; love story; women s fiction; historical novel; theme; intertextuality; literature criticism; literary theory; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteratur; litteraturteori;

  Sammanfattning : Five representative, and essentially dissimilar, novels by Ulla Isaksson are analysed in this book: the Christian novel Ytterst i havet (1950); the love story De två saliga ("The Blessed Ones" 1962); two novels dealing with feminine problems, Kvinnohuset (1952) and FödelseDagen (1988); and the historical novel Dit du icke vill (1956). The final chapter, on Dit du icke vill , also looks at the Christian theme as well as the theme of love and women. LÄS MER