Sökning: "growth strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 691 avhandlingar innehållade orden growth strategies.

 1. 1. Market-Shaping as Meta-Strategy : A Strategy of Strategies

  Författare :Alexander Flaig; Mikael Ottosson; Aku Valtakoski; Besma Glaa; Suvi Nenonen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Market-shaping; Market-shaping strategies; Integrated strategies; Markets; Systemic trategies; Meta-strategies; Marknadsformning; Marknadsformande strategier; Integrerade strategier; Marknader; Systemiska strategier; Metastrategier;

  Sammanfattning : Markets are increasingly perceived as malleable systems constituted by actors that endogenously generate and shape the market. This view extends the traditional market view beyond the buyer-seller dyad and encompasses both directly market-related actors such as companies, suppliers, and buyers but also nonmarket actors such as regulators, lobbyists, journalists, activists, and the wider public. LÄS MER

 2. 2. Growth intentions and communicative practices : Strategic entrepreneurship in business development

  Författare :Pia Ulvenblad; Åsa Lindholm-Dahlstrand; Lars Bengtsson; Anders W Johansson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic entrepreneurship; communication; growth intention; Business studies; Företagsekonomi; communicative practice; communication strategy; strategic entrepreneurship; Growth;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the “will and skill” of individuals who take part in activities of running a business. The aspect of “will” is studied in terms of growth intentions and the aspect of “skill” is studied in terms of communicative practices. LÄS MER

 3. 3. Resurstillväxt via innovationskapital

  Författare :Per Staffan Boström; Per-Olof Brehmer; Niklas Myhr; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource based view; sustainable growth; resource growth; value growth; management control; economic governance; financial control; immaterial; intangibles; resource; resource base; dynamic capability; factor market; innovation capital; added value; structure capital; resilience; knowledge integration; Resursbaserat synsätt; hållbar tillväxt; resurstillväxt; ekonomisk styrning; immateriell; resurs; resursbas; faktormarknad; innovationskapital; förädlingsvärde; värdetillväxt; strukturkapital; kunskapsintegration;

  Sammanfattning : Under senaste decennierna har en allt större andel av företags resurser utgjorts av s k osynliga tillgångar, immateriella tillgångar, såsom ägarandelar i utvecklingsbolag, investering i avknoppningsbolag och utveckling av idéer i inkubatorer, samtidigt som de resurser som finns under ett företags juridiska kontroll i bland annat samarbetsprojekt inom FoU, relativt sett också har minskat. Resurstillväxt är en central fråga i de organisationer som studeras i denna avhandling men ofta finns en `obalans´ i relationen mellan identifierade materiella/immateriella resurser och oidentifierade immateriella resurser. LÄS MER

 4. 4. Learning strategies for international growth : On knowledge acquisition and opportunity realization

  Författare :Niklas Åkerman; Hans Jansson; Mikael Hilmersson; Olli Kuivalainen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International opportunities; Internationalization; Internationalization knowledge; Learning; Market knowledge; Business administration; Företagsekonomi; Marketing; Marknadsföring; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : Literature on firm internationalization has pointed out knowledge and learning as central components in the internationalization process. While much research has emphasized the development of experience in the firm as the main source of new knowledge, this notion has also been challenged. LÄS MER

 5. 5. Born Globals : Rapid International Growth in New Ventures

  Författare :Ingemar Wictor; Svante Andersson; Tomas Müllern; Sören Sören Kock; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Born Global; internationalisation; entrepreneur; network; vision; value chain; growth; management; leadership; entrepreneurial teams;

  Sammanfattning : The traditional theories developed by Johanson and Vahlne (1977, 1990) and other researchers ofinternationalisation have long been questioned because of the fast-changing environment and deregulations. In particular, for Born Global firms, namely a company that has achieved a foreign sales volume of at least 25% within three years of its inception and that seeks to derive significant competitive advantage from the use of resources and the sales of outputs in multiple countries (Andersson and Wictor, 2003, p. LÄS MER