Sökning: "co-operation with parents"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden co-operation with parents.

 1. 1. Relationen hem - förskola Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995

  Författare :Ewa Ivarson Jansson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child care in Sweden; analyse the aims; co-operation with parents; pre-schools and family day nurseries;

  Sammanfattning : This dissertation examines the inherent meanings in the claim that the pre-school is "a complement to the home". The meanings are analysed in order to explore the reasons behind the extension of child care in Sweden, and particularly during the period 1990-1995.The dissertation has two objectives. LÄS MER

 2. 2. Diagnos i skolan. En studie av skolsituationer för elever med syndromdiagnos

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Inga-Lill Jakobsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Syndrome-diagnosis; school situations; educational response to special needs; multi-disciplinary co-operation; communication; communicative contexts; participation and learning;

  Sammanfattning : The research problem in this study concerns syndrome-diagnoses and educational response to special needs. The aim was to describe and analyse school situations, in which pupils with a syndrome-diagnosis were participating. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars val av fristående skolor

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Jan Damgren; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; private good; public good; equality; segregation; Private schools; parents choice; didaktik;

  Sammanfattning : Abstract Although the number of children attending private schools in Sweden is less than 4% of those attending compulsory schools, the debate of these schools has been intense. Apart from details as fees and funding, the role of education’ in the Swedish welfare system has been subject of much debate. LÄS MER

 4. 4. The School Situation of Students with Motor Disabilities : Interaction of individual prerequisites and environmental demands

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Eva Heimdahl Mattson; Mårten Söder; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis consists of five scientific articles as well as a framework and is to a great extent based on interviews with students with motor disabilities, their parents and school personnel.The aim of the thesis is to study phenomena such as self-reliance, independence and autonomy, focusing on students of various ages and types of motor disabilities, in varying kinds of segregated and integrated school environments. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan hem och skola Erfarenheter av elevers, föräldrars och lärares arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Gunilla Johansson; Karin Wahlberg Orving; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cooperation between pupils; parents and teachers; compulsary school; primary classes;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to shed light upon several questions regarding co -operation between the home and school, based upon earlier research and empirical studies. The study focused on the opportunities and drawbacks as well as on the motives for home and school cooperation. LÄS MER