Sökning: "multimodality"

Visar resultat 1 - 5 av 89 avhandlingar innehållade ordet multimodality.

 1. 1. Dans, mobilitet, multimodalitet : En interaktionell studie av lärandesituationer i showdansklasser

  Författare :Jessica Douglah; Catrin Norrby; Karolina Wirdenäs; Helen Melander Bowden; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Interaction; dance classes; EMCA; demonstration; multimodality; learning; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis builds on three studies exploring demonstrations in show dance classes. Primarily, the thesis contributes to research on multimodality and mobile learning activities. Secondly, the thesis adds to the development of multimodal transcription by proposing alternative ways of transcribing multimodal actions within these kinds of activities. LÄS MER

 2. 2. Musicalized Characters : A study of music, multimodality, and the empiric child perspective on mainstream animation

  Författare :Signe Kjaer Jensen; Jørgen Bruhn; Kirsten Drotner; Anahid Kassabian; Birger Langkjær; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Animation; music; children; interview; reception; film music; characters; audiences; multimodality; Musikvetenskap; Musicology; Film Studies; Filmvetenskap; Media and Communication Science; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an audience reception study of film music and animation film. It focuses on the musical construction of characters, looking at how music becomes meaningful in film and how this meaning becomes part of child audiences' interpretation of filmic characters. LÄS MER

 3. 3. Biologiämnets texter : text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

  Författare :Pia Nygård Larsson; Språk- och litteraturcentrum; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; textbook analysis; systemic functional linguistics; upper secondary biology; scientific literacy; Swedish as a second language; bilingual students; scaffolding; multimodality; ethnography; textbook analysis; language and learning;

  Sammanfattning : This study concerns text, language, and learning in a linguistically heterogeneous upper secondary class in Sweden where students aged 16 to 17 are studying biology. One starting point for the dissertation is the importance of language in all school subjects. LÄS MER

 4. 4. Design and Development of Recommender Dialogue Systems

  Författare :Pontus Johansson; Arne Jönsson; Lars Degerstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multimodal; PGP; information-providing; dialogue systems; multimodality; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : The work in this thesis addresses design and development of multimodal dialogue recommender systems for the home context-of-use. In the design part, two investigations on multimodal recommendation dialogue interaction in the home context are reported on. LÄS MER

 5. 5. Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker

  Författare :Helena Taubner; Åsa Wengelin; Malin Hallén; Per-Olof Hedvall; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; aphasia; disability; narrative agency; media representations; stories of self; social media; multimodality; literacy practices; Bourdieu; afasi; funktionshinder; narrativt aktörskap; mediebilder; självberättelser; sociala medier; multimodalitet; litteracitetspraktiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som oftast orsakas av stroke. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v. LÄS MER