Sökning: "multimodality"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade ordet multimodality.

 1. 1. Biologiämnets texter Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Pia Nygård Larsson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; textbook analysis; systemic functional linguistics; upper secondary biology; scientific literacy; Swedish as a second language; bilingual students; language and learning; scaffolding; multimodality; ethnography;

  Sammanfattning : This study concerns text, language, and learning in a linguistically heterogeneous upper secondary class in Sweden where students aged 16 to 17 are studying biology. One starting point for the dissertation is the importance of language in all school subjects. LÄS MER

 2. 2. Biologiämnets texter : text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Pia Nygård Larsson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; textbook analysis; systemic functional linguistics; upper secondary biology; scientific literacy; Swedish as a second language; bilingual students; scaffolding; multimodality; ethnography;

  Sammanfattning : This study concerns text, language, and learning in a linguistically heterogeneous upper secondary class in Sweden where students aged 16 to 17 are studying biology. One starting point for the dissertation is the importance of language in all school subjects. LÄS MER

 3. 3. Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Helena Taubner; Åsa Wengelin; Malin Hallén; Per-Olof Hedvall; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aphasia; disability; narrative agency; media representations; stories of self; social media; multimodality; literacy practices; Bourdieu; afasi; funktionshinder; narrativt aktörskap; mediebilder; självberättelser; sociala medier; multimodalitet; litteracitetspraktiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som oftast orsakas av stroke. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v. LÄS MER

 4. 4. Design and Development of Recommender Dialogue Systems

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Pontus Johansson; Arne Jönsson; Lars Degerstedt; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multimodal; PGP; information-providing; dialogue systems; multimodality; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The work in this thesis addresses design and development of multimodal dialogue recommender systems for the home context-of-use. In the design part, two investigations on multimodal recommendation dialogue interaction in the home context are reported on. LÄS MER

 5. 5. Design and Development of Recommender Dialogue Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Department of Computer and Information Science, Linköping University

  Författare :Pontus Johansson; Arne Jönsson; Lars Degerstedt; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Multimodal; PGP; information-providing; dialogue systems; multimodality;

  Sammanfattning : The work in this thesis addresses design and development of multimodal dialogue recommender systems for the home context-of-use. In the design part, two investigations on multimodal recommendation dialogue interaction in the home context are reported on. LÄS MER