Sökning: "multimodality"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade ordet multimodality.

 1. 1. Biologiämnets texter : text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

  Författare :Pia Nygård Larsson; Språk- och litteraturcentrum; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; textbook analysis; systemic functional linguistics; upper secondary biology; scientific literacy; Swedish as a second language; bilingual students; scaffolding; multimodality; ethnography; textbook analysis; language and learning;

  Sammanfattning : This study concerns text, language, and learning in a linguistically heterogeneous upper secondary class in Sweden where students aged 16 to 17 are studying biology. One starting point for the dissertation is the importance of language in all school subjects. LÄS MER

 2. 2. Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker

  Författare :Helena Taubner; Åsa Wengelin; Malin Hallén; Per-Olof Hedvall; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; aphasia; disability; narrative agency; media representations; stories of self; social media; multimodality; literacy practices; Bourdieu; afasi; funktionshinder; narrativt aktörskap; mediebilder; självberättelser; sociala medier; multimodalitet; litteracitetspraktiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som oftast orsakas av stroke. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v. LÄS MER

 3. 3. Design and Development of Recommender Dialogue Systems

  Författare :Pontus Johansson; Arne Jönsson; Lars Degerstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multimodal; PGP; information-providing; dialogue systems; multimodality; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : The work in this thesis addresses design and development of multimodal dialogue recommender systems for the home context-of-use. In the design part, two investigations on multimodal recommendation dialogue interaction in the home context are reported on. LÄS MER

 4. 4. Scenes of Writing, Scenes of Looking : Don DeLillo, Claus Beck-Nielsen, and the Politics of the Novel

  Författare :Morten Feldtfos Thomsen; Per Bäckström; John Sundholm; Karen S. Jacobs; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; DeLillo; Beck-Nielsen; literature; aesthetics; politics; technology; imagetext; W.J.T. Mitchell; print novel; visual culture; media; intermediality; Rancière; multimodality; materiality; image; vision; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Cries of the death of the novel and even of literature in general have become cultural commonplaces. In an age seemingly dominated by digital spectacle, many seem to think that traditional print literature has become an almost obsolete cultural practice, bereft of any critical social and political relevance. LÄS MER

 5. 5. Kommunikativa resurser för lärande : Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer

  Författare :Mia Heikkilä; Ulf P Lundgren; Staffan Selander; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; learning; multimodality; social semiotics; children; interaction; preschool; preschool-class; first grade; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this research has been to study how schools create possibilities for children to learn. Possibilities to communicate and to interact are seen as closely linked to a process of learn-ing in line with contemporary thinking of learning (Kress, 2003; Säljö, 2000; Selander, 2005). LÄS MER