Sökning: "multimodality"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade ordet multimodality.

 1. 1. ”Det kan vara svårt att förklara på rader”. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Eva Borgfeldt; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Multimodality; semiotic resources; meaning making; multimodality; literacy; assessment; multilingualism;

  Sammanfattning : Drawing and coloring have been part of young students text making as  longas the writing system has been used, but with the increased use of digital tools and an enlarged focus on accountability of today there is a reinforced educational interest to understand what constitutes multimodal student texts in the context of classroom practice. This thesis project overall aim is to highlight and discuss the opportunities and difficulties in the assessment of language and knowledge-developing multimodal text work in a multilingual educational context. LÄS MER

 2. 2. Biologisk mångfald i läroböcker i biologi

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Maria Ferlin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; textbooks; biological diversity; social semiotics; multimodality; meaning making; concept; species; species concept; Utbildningsvetenskap med inriktning mot naturvetenskap; Textbooks; Biological diversity; Social semiotics; Multimodality; Meaning making; Concept; Species; Species concept;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse offered meaning, that is, what and how subject content is communicated to the recipients. In this case the subject content is biological diversity and the communicative artefacts are biology books for the latter grades in the Swedish compulsory school. LÄS MER

 3. 3. Biologiämnets texter : : text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Pia Nygård Larsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; textbook analysis; systemic functional linguistics; upper secondary biology; scientific literacy; Swedish as a second language; bilingual students; scaffolding; multimodality; ethnography; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; language and learning;

  Sammanfattning : This study concerns text, language, and learning in a linguistically heterogeneous upper secondary class in Sweden where students aged 16 to 17 are studying biology. One starting point for the dissertation is the importance of language in all school subjects. LÄS MER

 4. 4. Design and Development of Recommender Dialogue Systems

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Pontus Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multimodal; PGP; information-providing; dialogue systems; multimodality; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The work in this thesis addresses design and development of multimodal dialogue recommender systems for the home context-of-use. In the design part, two investigations on multimodal recommendation dialogue interaction in the home context are reported on. LÄS MER

 5. 5. Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Helena Taubner; Högskolan i Halmstad.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aphasia; disability; narrative agency; media representations; stories of self; social media; multimodality; literacy practices; Bourdieu; afasi; funktionshinder; narrativt aktörskap; mediebilder; självberättelser; sociala medier; multimodalitet; litteracitetspraktiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som oftast orsakas av stroke. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v. LÄS MER