Sökning: "pedagogical documentation"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden pedagogical documentation.

 1. 1. Playing a part in preschool documentation A study of how participation is enacted in preschool documentation practices and how it is affected by material agents

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; children’s participation; pedagogical documentation; preschool practice; power relations; agential realism.; Förskola; barns delaktighet; pedagogisk dokumentation; förskolepraktik; maktrelationer; agentisk realism;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explore how children’s participation is constructed and enacted in preschool documentation and what kinds of activities evolve between teachers, children and material objects in preschool documentation practices. The study is based on videorecorded observations of teachers and children documenting different preschool activities in two preschool groups. LÄS MER

 2. 2. Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elisabeth Lindgren Eneflo; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning och lärande; Pedagogical documentation; preschool; discursive psychology; interpretative repertoires; ideological dilemmas; educational work; Pedagogisk dokumentation; förskola; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; ideologiska dilemman; pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; pedagogical documentation; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers document children’s actions and conversations usually by photos or video recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose. LÄS MER

 3. 3. Production and Products of Preschool Documentation Entanglements of children, things, and templates

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Sammanfattning : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. LÄS MER

 4. 4. Grunden läggs i förskolan Förskolepedagogers tankar om utveckling, lärande och dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Emmoth; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; development; teaching; documentation; language; communication; mathematics; förskola; utveckling; lärande; dokumentation; språk; kommunikation; matematik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study investigates the views of pre-school pedagogues towards child development and learning, especially their thoughts on children’s development and experience of learning language, communication and mathematics. Furthermore, the study also examines what pedagogues think about documenting and analyzing children’s development and learning. LÄS MER

 5. 5. Med blicken på barnet om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Linda Palla; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; child; post structuralism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Child;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER