Sökning: "language alternation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden language alternation.

 1. 1. The transience of American Swedish

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Staffan Klintborg; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; transfer; pragmatic markers; nonce-borrowing; markedness; language loss; language death; language attrition; language alternation; divergence; convergence; continuum; contact linguistics; codeswitching; avoidance; American Swedish; automaticity; triggering; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis concerns two languages in contact: English and Swedish. It is based on interviews with Swedes who came to North America with the last major wave of emigration. LÄS MER

 2. 2. English-medium instruction in Sweden Perspectives and practices in two upper secondary schools

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Language Education, Stockholm University

  Författare :BethAnne Yoxsimer Paulsrud; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education and Learning; Utbildning och lärande; English-medium instruction EMI ; Content and Language Integrated Learning CLIL ; upper secondary school; English in Sweden; language policy; translanguaging; academic language; language hierarchy; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : This thesis presents English-medium instruction (EMI) in the Swedish context, focusing on perspectives and practices in two schools. The research question is as follows: How and why is EMI offered, chosen, and practiced in the Swedish upper secondary school today? The aim is to explore the status of the educational option, the reasons for offering EMI to stakeholders, the stakeholders’ beliefs about and goals of EMI, and the implementation of EMI in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Group Planning among L2 Learners of Italian: A Conversation Analytic Perspective

  Detta är en avhandling från Urbana-Champaign : IDEALS, University of Illinois at Urbana-Champaign

  Författare :Silvia Kunitz; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversation analysis; planning; second language studies; group work; language alternation; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : In line with the call for a process-oriented and ecologically sound approach to planning in SLA (Ellis, 2005), and with the behavioral approach adopted in other fields (Murphy, 2004, 2005; Suchman, 1987, 2007), the present work applies Conversation Analysis to the study of group planning. The participants are four groups of adult learners of Italian as a foreign language, engaged in the preparation of a classroom presentation in their L2. LÄS MER

 4. 4. English Hemspråk Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kirsten Stoewer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. LÄS MER

 5. 5. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Polly Björk-Willén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER