Sökning: "Anders silfvergrip"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders silfvergrip.

  1. 1. A systematic revision of the Neotropical catfish genus Rhamdia (Teleostei, Pimelodidae)

    Författare :Anders M. C. Silfvergrip; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ryggradsdjur; Vertebrata; Systematik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER