Sökning: "arbetslag"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet arbetslag.

 1. 1. Med uppdrag att dokumentera de yngsta barnens lärande : en verksamhetsteoretisk analys av förskolors dokumentation

  Detta är en avhandling från Malmö university

  Författare :Ann-Charlotte Lindgren; Malmö University.; Malmö University.; [2019]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Förskola; dokumentation; yngre barns lärande; arbetslag; verksamhetssystem; centrala handlingar; motsättningar;

  Sammanfattning : I föreliggande licentiatuppsats används verksamhetsteori som teoretiskt ramverk (Engeström 1987/2014). Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskolans dokumentationspraktiker genom att granska hur två arbetslag som arbetar med de yngsta barnen, (1-3 år), hanterar ökade krav på synliggörande och analys av varje barns lärande i relation till utvärdering av förskolans kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares konstruktion av ett fysikaliskt fenomen som objekt för lärande i förskola – en komplex och föränderlig process

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Lina Hellberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fysik; förskola; undervisning; lärandeobjekt; förskollärare; arbetslag;

  Sammanfattning : Det naturvetenskapliga innehållet blev tydligare identifierat och framskrivet genom den reviderade läroplanen(Utbildningsdepartementet, 2010). Samtidigt beskrivs en osäkerhet hos verksamma i förskola kring vad och hur det naturvetenskapliga innehållet kan ta sig uttryck i verksamheten (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER

 3. 3. "Men så kan man ju också tänka!" Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Alnervik; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; pedagogical documentation; expansive learning; preschool; transformation; teacher teams; Verksamhetsteori; pedagogisk dokumentation; expanderat lärande; förskola; förändring; arbetslag;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Syftet har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period. LÄS MER

 4. 4. Man liksom bara skriver skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Birgitta Norberg Brorsson; Mälardalens högskola.; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; compulsory school; writing contexts; school genres; structure; style; response; knowledge-out-of-context; individual; narrative; in-service training; subject didactics; time; work teams; institution; Svenska språket; Swedish Language; grundskola; skrivkontexter; skolgenrer; struktur; stil; respons; individ; berättande; kompetensutveckling; ämnesdidaktik; tid; arbetslag;

  Sammanfattning : You just kind of write. Writing and writing contexts in the years 7 and 8 of the compulsory school. LÄS MER

 5. 5. Lärares samarbete - en verksamhet på två arenor : studier av fyra arbetslag på grundskolans högstadium

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University

  Författare :Elisabeth Ahlstrand; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lmposed co-operation; student welfare; teacher collegial co-operation. teacher-team; teachers work; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Around 1980 some important decisions were made regarding the Swedish comprehensive school, which in various ways influenced teachers' work. The school was to be divided into smaller units, so-called work-units. A work-unit was to contain two or more classes of students. LÄS MER