Sökning: "marketization"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet marketization.

 1. 1. Marketization in Swedish Eldercare : Implications for Users, Professionals, and the State

  Författare :Linda Moberg; Paula Blomqvist; Ulrika Winblad; Stig Montin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Marketization; Eldercare; Universalism; Social care; Privatized provision; User choice; Competition; Swedish welfare state; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : During the last decades, Swedish policy makers have implemented various marketization reforms into the public welfare sector in order to make it more cost-efficient and to improve its quality. The aim of this dissertation is to investigate what implications this marketization trend has had for the organization of Swedish eldercare. LÄS MER

 2. 2. Modernization and Marketization : The Chinese kindergarten in 1990s

  Författare :Limin Gu; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chinese kindergarten; political and economic reform; modernization; privatization; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. School choice, space and the geography of marketization- Analyses of educational restructuring in upper secondary education in Sweden

  Författare :Anna Maria Fjellman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school choice; school market; marketization; space; equity; quasi-market; differentiation; spatial justice;

  Sammanfattning : The main aim of the dissertation is to investigate, analyze and create a research-based understanding of the spatialities of the Swedish school choice in upper secondary education using a socio-spatial framework. The dissertation is comprised of three empirical studies based on six cohorts of register data from The Gothenburg Longitudinal Database. LÄS MER

 4. 4. Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård : Implikationer för personalens attityder och hälsa

  Författare :Niklas Hansen; Magnus Sverke; Stephan Baraldi; Petra Lindfors; Annika Härenstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketization; health care; ownership type; privatization; work climate; work-related attitudes; health; Marknadisering; sjukvård; driftsform; privatisering; arbetsklimat; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Omvandlingen av sjukvården mot marknadisering och nya driftsformer har huvudsakligen genomförts utifrån ekonomiska och politiska föresatser om ökad effektivitet och vårdkvalitet. Goda arbetsvillkor för personalen är en viktig förutsättning för förverkligandet av dessa mål. LÄS MER

 5. 5. Stability and Change : Exploring policy formations, options and choice in Swedish upper secondary education

  Författare :Johanna Mellén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :educational choice; student recruitment; marketization; gender;

  Sammanfattning : The key role Swedish upper secondary education plays in differentiating between higher education and labour market sectors has been discussed from an equality perspective over the last 60 years. Despite political incentives to reduce social biases students’ programme choices, research shows a persistent impact of both home environment and gender. LÄS MER