Sökning: "marketization"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet marketization.

 1. 1. Marketization in Swedish Eldercare Implications for Users, Professionals, and the State

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Linda Moberg; Paula Blomqvist; Ulrika Winblad; Stig Montin; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketization; Eldercare; Universalism; Social care; Privatized provision; User choice; Competition; Swedish welfare state; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : During the last decades, Swedish policy makers have implemented various marketization reforms into the public welfare sector in order to make it more cost-efficient and to improve its quality. The aim of this dissertation is to investigate what implications this marketization trend has had for the organization of Swedish eldercare. LÄS MER

 2. 2. Modernization and Marketization : The Chinese kindergarten in 1990s

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Limin Gu; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chinese kindergarten; political and economic reform; modernization; privatization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. School choice, space and the geography of marketization- Analyses of educational restructuring in upper secondary education in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Anna Maria Fjellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school choice; school market; marketization; space; equity; quasi-market; differentiation; spatial justice;

  Sammanfattning : The main aim of the dissertation is to investigate, analyze and create a research-based understanding of the spatialities of the Swedish school choice in upper secondary education using a socio-spatial framework. The dissertation is comprised of three empirical studies based on six cohorts of register data from The Gothenburg Longitudinal Database. LÄS MER

 4. 4. Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård Implikationer för personalens attityder och hälsa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Niklas Hansen; Magnus Sverke; Stephan Baraldi; Petra Lindfors; Annika Härenstam; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketization; health care; ownership type; privatization; work climate; work-related attitudes; health; Marknadisering; sjukvård; driftsform; privatisering; arbetsklimat; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Omvandlingen av sjukvården mot marknadisering och nya driftsformer har huvudsakligen genomförts utifrån ekonomiska och politiska föresatser om ökad effektivitet och vårdkvalitet. Goda arbetsvillkor för personalen är en viktig förutsättning för förverkligandet av dessa mål. LÄS MER

 5. 5. Från patient till kund : intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen av patientens position

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Lars Nordgren; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subject position; patient rights; patient position; marketization; freedom of choice; displacement; discursive formation; discourse; Customer position; conditions of possibility; transformation; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Marketization of society has gradually transformed health care at the end of the 20th century. The conditions of possibility for this transformation have been the social impact of the market discourse and the discourse on patient rights. These discourses brought about a displacement of the discursive order in health care. LÄS MER