Sökning: "recording"

Visar resultat 1 - 5 av 401 avhandlingar innehållade ordet recording.

 1. 1. Det imaginära rummet. Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Toivo Burlin; Högskolan Dalarna.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ljudproduktion; Art music; medialization; recording; producer; engineer; music technology; historiography; Representation; Phonography; Hypernotation; music industry; business; Swedish Society Discofil; Sveriges Radio; Studio Andromeda; recording techniques; romanticism; neo-classicism; the Midfield; modernism; canon; electronic music; EMS.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Violence in Caring Risk factors, outcomes and support

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Eija Viitasara; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Violence; workplace; health-and-care; personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording; Violence; health-and-care personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording.;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to promote knowledge of violence against personnel in municipal caring by studying its magnitude, the risk factors involved, its consequences, and the significance of social support and prevention. A subsidiary aim was to develop methods for surveying and analyzing workplace violence in a care setting. LÄS MER

 3. 3. Materials for Magnetic Recording Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Till Burkert; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; magnetic materials; magnetic anisotropy; saturation magnetization; magnetic data storage; superlattice; hydrogen; density functional theory; first-principles calculations; two-dimensional magnetism; FP-LMTO; EXAFS; MOKE; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : In the first part of this work, the influence of hydrogen on the structural and magnetic properties of Fe/V(001) superlattices was studied. The local structure of the vanadium-hydride layers was determined by extended x-ray absorption fine structure (EXAFS) measurements. LÄS MER

 4. 4. School health nursing perceiving, recording and improving schoolchildren's health

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordic School of Public Health (NHV)

  Författare :Eva K. Clausson; Högskolan Kristianstad.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; School chldren s health; school health service; school nurse; school health record; ethic; family; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; Skolbarns hälsa; skolhälsovård; skolsköterska; skolhälsovårdsjournal; etik; familj; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore School health nursing through school nurses’ descriptions of school children’s health and to analyse factors influencing the recording of schoolchildren’s health in the School Health Record (SHR). An additional aim is to evaluate family nursing interventions as a tool for the school nurses in the School Health Service (SHS). LÄS MER

 5. 5. Reverse Engineering of Legacy Real-Time Systems An Automated Approach Based on Execution-Time Recording

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Joel Huselius; Mälardalens högskola.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Many real-time systems have significant value in terms of legacy, since large efforts have been spent over many years to ensure their proper functionality. Examples can be found in, e.g., telecom and automation-industries. LÄS MER