Sökning: "Swedish student nurses"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Swedish student nurses.

 1. 1. Fighting for the otherness student nurses' lived experiences of growing in caring

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Cecilia Rydlo; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; caring; caring science; growth; otherness; phenomenological lifeworld approach; Swedish student nurses; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In Swedish nursing education, student nurses should gain a bachelor degreein the main field of study. However, five designations of the main field ofstudy exist among the higher education institutions and the present thesisfocuses on the main field of study caring science. LÄS MER

 2. 2. Caring for dying and meeting death the views of Iranian and Swedish nurses and student nurses

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Sedigheh Iranmanesh; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Nurses play a principal role in the caring for dying persons and their families. Increasing diversity and globalisation demand culturally sensitive and competent health personnel who have scientifically based knowledge about the universal phenomenon of death and dying. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karin Linder; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Student nurse; learning; nursing care; perspective; change; Sociologi; Sociology; conception;

  Sammanfattning : This study is built around the following research question: "How do student nurses conceptions regarding their future profession change during their training in the three year nursing programme?" The study is longitudinal in character and consists of qualitative interviews conducted with eighteen students belonging to the same nursing class. The students were interviewed on four occasions during the nursing programme. LÄS MER

 4. 4. Käket & moralen : Teatersällskapet Profeus/Mercurius från studentteater till länsteater

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stift. för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Författare :Sara Granath; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; kulturpolitik; fri teatergrupp; teaterfält; studentteater; länsteater; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; Theatre Studies; teatervetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the development of a so called free theatre group in the south of Sweden. This group, here called Proteus/Mercurius, started out as a travelling amateur theatre, emanating from the Student Theatre of Lund, in 1965, and waas finally established as the regional theatre of the county of Skaraborg, in 1988. LÄS MER

 5. 5. Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik : en beskrivning av variation i innebörd

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Ing-Marie Chekol; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contextual analysis; explorative interview; conceptions; nursing education; practical training; experience; Supervision; context-dependent learning; phenomenography.; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Swedish nursing education has its roots within a tradition of vocational training in clinical practice. Supervision is commonly used in the practical parts of the education. The aim of the study was to explore, describe and understand the content and meaning of supervision expressed by student nurses and their supervisors. LÄS MER