Sökning: "vård"

Visar resultat 1 - 5 av 751 avhandlingar innehållade ordet vård.

 1. 1. Vård som konst : om yrkeskunnande i vård- och omsorgsarbete

  Författare :Lotta Victor Tillberg; Bo Göranzon; Clas Pehrsson; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; praktisk kunskap; yrkeskunnande; lärande; vårdarbete; omsorg; vård; dialogseminariemetod; Other research area; Annat forskningsområde; Caring sciences; Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER

 3. 3. Tvingad till vård : missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter

  Författare :Mats Ekendahl; Anders Bergmark; Bengt Börjeson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory treatment; coercive care; alcohol- drug ad-diction; motivation; client perspective; tvångsvård; LVM; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Compulsory treatment is regulated by the Care of Alcoholics and Drug Abusers Act (LVM; 1988:870), and aims, among other things, at motivating addicts to treatment. Research has, up til now, mostly disregarded the client-perspective on compulsory measures. This dissertation has its starting point in the experiences of 54 alcohol- and drug addicts. LÄS MER

 4. 4. Beroende av vård : innebörden av fenomenet som det visar sig genom patienters, deras anhörigas och vårdares berättelser

  Författare :Gunilla Strandberg; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Eli Haugen Bunch; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dependency; care; interview; phenomenological-hermeneutics; Sjuksköterska-patientrelationer; Omvårdnad; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vård i verkligheten : Om människovärde, maktrelationer och helhetsyn i professionell omvårdnad

  Författare :Margaretha Strandmark; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER