Sökning: "vård"

Visar resultat 1 - 5 av 847 avhandlingar innehållade ordet vård.

 1. 1. Vård som konst : om yrkeskunnande i vård- och omsorgsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Dialoger/KTH

  Författare :Lotta Victor Tillberg; KTH.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap; Other research area; Annat forskningsområde; praktisk kunskap; yrkeskunnande; lärande; vårdarbete; omsorg; vård; dialogseminariemetod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tvingad till vård missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Mats Ekendahl; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory treatment; coercive care; alcohol- drug ad-diction; motivation; client perspective; tvångsvård; LVM; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Compulsory treatment is regulated by the Care of Alcoholics and Drug Abusers Act (LVM; 1988:870), and aims, among other things, at motivating addicts to treatment. Research has, up til now, mostly disregarded the client-perspective on compulsory measures. This dissertation has its starting point in the experiences of 54 alcohol- and drug addicts. LÄS MER

 3. 3. Beroende av vård innebörden av fenomenet som det visar sig genom patienters, deras anhörigas och vårdares berättelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gunilla Strandberg; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dependency; care; interview; phenomenological-hermeneutics; Sjuksköterska-patientrelationer; Omvårdnad; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vård i verkligheten : Om människovärde, maktrelationer och helhetsyn i professionell omvårdnad

  Detta är en avhandling från Lund : Department of Surgury, Lunds universitet

  Författare :Margaretha Strandmark; Karlstads universitet.; [1994]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. När kroppen inte räcker till Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ersta Sköndal Bräcke högskola

  Författare :Bodil Holmberg; Ingrid Hellström; Jane Österlind; Karin Josefsson; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anhöriga; Autonomi; Äldre personer; Kroppslig omvårdnad; Palliativ vård; Undersköterskor; Vård- och omsorgsboende; Välfärd; Värdighet; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling var att belysa vård i livets slut på vård- och omsorgsboende, med inriktning mot den kroppsliga omvårdnaden, utifrån äldre personers, undersköterskors och anhörigas perspektiv. Avhandlingen bygger på fyra delstudier. LÄS MER