Sökning: "compulsory education"

Visar resultat 1 - 5 av 297 avhandlingar innehållade orden compulsory education.

 1. 1. Historia för yrkesprogrammen : Innehåll och betydelse i policy och praktik

  Författare :Kristina Ledman; Anna Larsson; Maria Rönnlund; Jan Löfström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History education; history of education; curriculum studies; curriculum reform; vocational education and training; upper secondary education; post-compulsory education; citizenship education; historiedidaktik; historia; läroplan; gymnasiereform; yrkesutbildning; sekundärutbildning; demokrati; medborgarfostran; gymnasieutbildning; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : This thesis offers critical perspectives on a history syllabus for vocational education and training (VET) tracks in Swedish upper secondary schools and adds to our knowledge and understanding of the educative function of history education for the individual and for society. The overall aim of this thesis is to critically investigate discourses that are voiced in different fields about the construction and reproduction of the history curriculum in VET tracks. LÄS MER

 2. 2. Att ha eller vara kropp? : En textanalytisk studie av skolämnet idrott och hälsa

  Författare :Katarina Swartling Widerström; Bernt Gustavsson; Gunn Engelsrud; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; body; human movement; dualism; phenomenology; Merleau-Ponty; pragmatism; textanalyze; physical education; compulsory school; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyze how the body is understood in the compulsory school subject physical education during the period 1976-2002. With pragmatism as the point of departure the texts of curricula, syllabi and articles from the physical education teacher's specialist press are analyzed. LÄS MER

 3. 3. Integrated and Subject-specific : An empirical exploration of Science education in Swedish compulsory school

  Författare :I. Maria Åström; Karl-Göran Karlsson; Lars Owe Dahlgren; Björn Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Science education; international studies; PISA; curriculum integration; Education; Pedagogik; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative experimental study in two parts of different ways of organising Science education in the Swedish context. The first study deals with the question if students attain higher scores on test results if they have been working with integrated Science compared to subject-specific Science i.e. Biology, Chemistry and Physics. LÄS MER

 4. 4. Grundskola i glesbygd : försöksverksamhet med årskurslöst högstadium

  Författare :Annika Andræ; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Integrated and Subject-specific : an empirical exploration of Science education in Swedish compulsory schools

  Författare :Maria Åström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER