Sökning: "Margareta Asp"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Margareta Asp.

 1. 1. Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund

  Författare :Margareta Asp; Karin Dahlberg; Kerstin Segesten; Britt-Marie Ternestedt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rest; stress; health; caring; learning; skills; lived body; life-world; phenomenology; vila; stress; hälsa; fenomenologi; lärande; vårdande; omvårdnad; färdighet; levd kropp; livsvärld; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. LÄS MER

 2. 2. Vårdandets symfoni : Fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder

  Författare :Judy Chow; Karin Dahlberg; Stig Wenneberg; Ulrica Hörberg; Margareta Asp; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care relationship; China; Sweden; phenomenology; qualitative research; reflective lifeworld research; metasynthesis; secondary analysis; patient; professional caregiver; professional-patient relationship; transcultural care study; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis 'The Symphony of Care' consists of four studies focusing on care relationships between patients and professional caregivers.Care relationships are central to the health process and a fundamental element in caregiving. LÄS MER

 3. 3. Tillfället gör delaktighet : Patienters och vårdares erfarenheter av patientdelaktighet på akutmottagning. En deskriptiv, metodutvecklande och utvärderande studie

  Författare :Catharina Frank; Margareta Asp; Terese Bondas; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; lifeworld; phenomenography; instrument development; evaluation; patient perspective; patient participation; emergency department; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the present thesis was to examine, develop and evaluate patient participation in emergency department (ED) for promoting the relief of suffering for patients in care relations, from the perspective of patients and caregivers. Method: The explorative studies (I, II) were based on reflective lifeworld approach and analyzed by phenomenographic method. LÄS MER

 4. 4. Delad utsatthet : Vård i hemmet ur äldre människors, anhörigas och professionella vårdares perspektiv

  Författare :Aleksandra Jarling; Ann-Charlotte Dalheim Englund; Margareta Asp; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; home care; older people; family caregivers; informal care; formal care; professional caregivers; health; lifeworld.; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to deepen the knowledge about home care from the perspective of older people, family caregivers, and professional caregivers.Approach and method: A lifeworld approach was used to describe different experiences of home care. LÄS MER

 5. 5. Understanding healthy aging in Isan-Thai culture

  Författare :Pornpun Manasatchakun; Margareta Asp; Åsa Roxberg; Gunilla Strandberg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cross-sectional study; focus group interviews; healthy aging; lifeworld theory; nursing; person-centred care; phenomenography; relatives; Thai nurses; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The older population in Thailand is growing, and the number of older people who suffer from health problems is increasing as well. The health situation of the older population challenges healthcare providers to care for older people. Healthy aging is key to promoting the health of older people and sustaining their well-being. LÄS MER