Sökning: "tro"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade ordet tro.

 1. 1. Rättfärdiggörelse genom tro : läktarmålningarna i Tyska S:ta Gertruds kyrka i Stockholm 1659-1665

  Författare :Jan Anrep-Bjurling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Tyska S:ta Gertruds kyrka Stockholm ; Läktarmålningar; Stockholm; Stockholm: Tyska S:ta Gertruds kyrka;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tro, hopp och IT : Stora och små berättelser från ett förändringsprojekt

  Författare :Maria Dahlin; Anders W Johansson; Martin Johanson; Mats Edenius; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Information technology (IT) is often assumed to be a prerequisite for the modern and developed organization, even though IT projects are described as problematic in practice. Starting with this paradox and using a narrative method, this study focuses on how, through their stories, employees of an organization ascribe different meanings to IT. LÄS MER

 3. 3. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelevers attityd till kristen tro : en religionspsykologisk studie i Åk 9

  Författare :Stig Eklund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio theologica quid ratio in theologicis valeat? disquirens, quam venia max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica, p. p. mag. Andreas Mich. Fant, fac. theol. Ups. notar. et cons. eccl. notarius vic. In audit. Gust. maj. d. [VIII] Junii MDCCXCI. H. A. M. C

  Författare :Erik Jonas Almquist; Andreas Michael Fant; Erik Jonas Almquist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Natural theology; Christianity; Reason; Knowledge; theory of; Knowledge; Theory of; Reason; Natural theology; Förnuftet; Kristendomen; Naturlig teologi; Kunskapsteori; Tro;

  Sammanfattning : .... LÄS MER