Sökning: "Margaretha Ekebergh"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Margaretha Ekebergh.

 1. 1. Tonårsflickors hälsa : att stödja och stärka

  Författare :Margaretha Larsson; Margaretha Ekebergh; Jennifer Bullington; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Omvårdnad; Nursing; Woman; Child and Family WomFam ; Kvinna; barn och familj WomFam ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap : reflexionens betydelse för lärandet

  Författare :Margaretha Ekebergh; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reflexion; vårdvetenskap; didaktik; vårdpedagogik; lärande i teori och praxis; fenomenologi; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Föreliggande forskning tar sin utgångspunkt i problematiken kring lärandet av vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis med fokus på reflexionens betydelse för lärandet. Forskningens teoretiska perspektiv är vårdvetenskap med inriktning mot vårdvetenskapens didaktik, medan fenomenologi och livsvärldsteori utgör kunskapsteoretiska utgångspunkter samt struktur för metod och empiriskt genomförande. LÄS MER

 3. 3. Vigilance & Invisibility : Care in technologically intense environments

  Författare :Sofia Almerud; Bengt Fridlund; Margaretha Ekebergh; Patricia Benner; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caregivers; caring; caring relationship; critical illness; intensive care; nursing; patient perspective; phenomenology; technology; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the relationship between technology and caring in technologically intense environments. The overall aim was to uncover the meaning of care in those environments as experienced by patients and caregivers. LÄS MER

 4. 4. När vårdande och lärande sammanfaller : Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möten på en utbildningsvårdavdelning inom psykiatrisk vård

  Författare :Niklas Andersson; Margaretha Ekebergh; Ulrica Hörberg; Unni Lindström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; learning; student-patient relationship; dedicated education unit; psychiatric care; phenomenology; lifeworld research; lifeworld-led didactics; caring science; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : When students learn caring during clinical practice, the usual point of departure is thatcaring and learning coexist, as separate and parallel phenomena. There is, however, a needto study how caring and learning relate to one another, as well as when and how theyconverge. LÄS MER

 5. 5. Att ta rodret i sitt liv : Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom

  Författare :Mia Berglund; Margaretha Ekebergh; Britt-Marie Ternestedt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; existential philosophy; lifeworld; learning support; patient education; patients’ learning; long-term illness; Reflective Lifeworld Research; Existensfilosofi; livsvärldsdidaktik; långvarig sjukdom; lärandestöd; patienters lärande; patientundervisning; reflekterande livsvärldsansats; vårdvetenskap.; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; patients learning; Medical sciences; Medicin;

  Sammanfattning : A starting point for this thesis is that patients’ learning has not received sufficient attention and thus has not featured in the study programmes in the field of caring. Focus has instead been placed on patients being given information and advice about their illness and treatment, advice that they are then expected to comply with. LÄS MER