Sökning: "Caring science"

Visar resultat 1 - 5 av 197 avhandlingar innehållade orden Caring science.

 1. 1. Fighting for the otherness student nurses' lived experiences of growing in caring

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Cecilia Rydlo; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; caring; caring science; growth; otherness; phenomenological lifeworld approach; Swedish student nurses; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In Swedish nursing education, student nurses should gain a bachelor degreein the main field of study. However, five designations of the main field ofstudy exist among the higher education institutions and the present thesisfocuses on the main field of study caring science. LÄS MER

 2. 2. Caring Multiculturalism : Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sarah Scuzzarello; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; caring ethics; Multiculturalism; identity; narrative; institutional opportunities; policy narratives; Malmö; Bologna; Birmingham;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Västeuropeiska stater har blivit alltmer mångkulturella. Migrationsflöden från fattigare delar av välden har bidragit till att länder som tidigare uppfattade sig själva som homogena, uppvisar en allt högre grad av kulturella, etniska och religiösa olikheter. LÄS MER

 3. 3. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Åsa Roxberg; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 4. 4. Den goda skolan i lagens namn eller en trygghetens famn? Diskurser om skolproblem i lokal media och bland skolverksamma

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

  Författare :Elin Stark; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problem representation; discourse; governing; resistance; educational debate; mediatization; juridification; caring; democracy; marketization; compulsory education; Sweden; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on representations of school problems in Swedish local newspapers and how these can be understood in terms of discourses about “the good school”. The thesis also focuses on how these discourses are manifested among and resisted by school professionals, and on the potential consequences for schools. LÄS MER

 5. 5. Expanding Caring Theory and Practice intertwined in municipal elderly care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Albertine Ranheim; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Caring in theory and practice; municipal elderly care;

  Sammanfattning : The Swedish Agency for Higher Education evaluated in 2007 the nursing programs at Swedish Universities, and confirmed that several programs lacked definition of the main subject of the discipline;- namely caring- and/or nursing. The caring science disciplines showed indications of increasing signs of fragmentation, in that sub-disciplines were evolving. LÄS MER