Sökning: "Sofia Almerud"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sofia Almerud.

  1. 1. Vigilance & Invisibility Care in technologically intense environments

    Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

    Författare :Sofia Almerud; Växjö universitet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caregivers; caring; caring relationship; critical illness; intensive care; nursing; patient perspective; phenomenology; technology; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

    Sammanfattning : This thesis focuses on the relationship between technology and caring in technologically intense environments. The overall aim was to uncover the meaning of care in those environments as experienced by patients and caregivers. LÄS MER