Sökning: "caregivers"

Visar resultat 1 - 5 av 283 avhandlingar innehållade ordet caregivers.

 1. 1. Caregivers' Singing Facilitates Mutual Encounter : Implementation and Evaluation of Music Therapeutic Caregiving in Complex Dementia care Situations

  Författare :Lena Marmstål Hammar; Eva Götell; Azita Emami; Gabriella Engström; Lena Hammar Marmstål; Mälardalens högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; caring; caregivers; intervention; music; singing; emotion; aggression; resistance communication; qualitative; quantitative; content analysis; single case; student t-test.; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; dementia;

  Sammanfattning : Persons with severe dementia suffer from major cognitive impairment, and are in need of considerable caring services. They commonly react with problematic behaviors, such as resistance and aggression in close care (e.g., morning care situations). LÄS MER

 2. 2. Family caregivers of persons with dementia. Experiences of burden, satisfaction and psychosocial intervention

  Författare :Signe Andrén; Geriatrik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; Dementia; caregivers; caregiver burden ; Gerontologi; Gerontology; intervention studies ; socio-economic factors ; satisfaction; strain; isolation;

  Sammanfattning : One of the most common diseases occurring in old age groups is dementia. Caring for a relative with dementia poses many challenges for family caregivers and they bear the main responsibility for the persons with dementia living at home. LÄS MER

 3. 3. Professional caregivers’ experiences of caring for women with breast cancer on a surgical ward

  Författare :Gunvor Ödling; Lorensen Margarethe; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; breast cancer; caregivers; clinical supervision; content analysis; dying; interviews; needs; suffering; support; surgical care; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to describe caregivers’ experiences of caring for women with breast cancer on a surgical ward. The study was based on interviews with narrative parts and tape-recorded clinical supervision sessions. The interviews and clinical supervision sessions were transcribed verbatim, and analysed by content analysis. LÄS MER

 4. 4. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 5. 5. Municipal care for older people : experiences narrated by caregivers and relatives

  Författare :Elisabeth Häggström; Högskolan i Gävle; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older people; long-term care; work dissatisfaction; work satisfaction; intervention; supervision; feminist theory; relatives; relationship; caregivers and qualitative methods; Caring sciences; Vårdvetenskap; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Older people; long-term care; work dissatisfaction; work satisfaction; intervention; supervision; feminist theory; relatives; relationship; caregivers and qualitative methods.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER