Sökning: "caregivers"

Visar resultat 1 - 5 av 251 avhandlingar innehållade ordet caregivers.

 1. 1. Caregivers' Singing Facilitates Mutual Encounter : Implementation and Evaluation of Music Therapeutic Caregiving in Complex Dementia care Situations

  Detta är en avhandling från Karolinska Institute : Reproprint AB

  Författare :Lena Marmstål Hammar; Mälardalens högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; caring; caregivers; intervention; music; singing; emotion; aggression; resistance communication; qualitative; quantitative; content analysis; single case; student t-test.;

  Sammanfattning : Persons with severe dementia suffer from major cognitive impairment, and are in need of considerable caring services. They commonly react with problematic behaviors, such as resistance and aggression in close care (e.g., morning care situations). LÄS MER

 2. 2. Family caregivers of persons with dementia. Experiences of burden, satisfaction and psychosocial intervention

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Signe Andrén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; Dementia; caregivers; caregiver burden ; Gerontologi; Gerontology; intervention studies ; socio-economic factors ; satisfaction; strain; isolation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När en familjemedlem drabbas av en demenssjukdom påverkas även de övriga familjemedlemmarna på något sätt. Allt mer vård och omsorg flyttar in i hemmen och de närståendes roll och funktion blir mycket centrala. LÄS MER

 3. 3. Professional caregivers’ experiences of caring for women with breast cancer on a surgical ward

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Gunvor Ödling; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; breast cancer; caregivers; clinical supervision; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; content analysis; dying; interviews; needs; suffering; support; surgical care;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to describe caregivers’ experiences of caring for women with breast cancer on a surgical ward. The study was based on interviews with narrative parts and tape-recorded clinical supervision sessions. The interviews and clinical supervision sessions were transcribed verbatim, and analysed by content analysis. LÄS MER

 4. 4. Municipal care for older people experiences narrated by caregivers and relatives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Neurotec Department Division of Gerontological Caring Science, Karolinska Institutet

  Författare :Elisabeth Häggström; Högskolan i Gävle.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; older people; long-term care; work dissatisfaction; work satisfaction; intervention; supervision; feminist theory; relatives; relationship; caregivers and qualitative methods; Older people; long-term care; work dissatisfaction; work satisfaction; intervention; supervision; feminist theory; relatives; relationship; caregivers and qualitative methods.;

  Sammanfattning : The overall aim with the longitudinal studies of the thesis was to gain an understanding of caregivers´ experiences of working with older people within municipal care and of whether education and support have been meaningful for them (I-III). A further aim was to gain an understanding of which aspects are important so that work will be able to be carried out in a care environment that provides fulfilment and work satisfaction and thereby creates the prerequisites for the staff to provide the older people with better care. LÄS MER

 5. 5. Nycklar till Kommunikation Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pia Käcker; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER