Sökning: "suffering"

Visar resultat 1 - 5 av 985 avhandlingar innehållade ordet suffering.

 1. 1. Suffering grass : subsistence and society of Waso Borana

  Författare :Gudrun Dahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att vara i en fristad : berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård

  Författare :Joakim Öhlén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alleviation of suffering; cancer patients; caring; hermeneutics; lived body; nursing care; palliative care; phenomenology of the life-world; suffering; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Speaking about social suffering? : Subjective understandings and lived experiences of migrant women and therapists

  Författare :Mona Lindqvist; Åsa Wettergren; Eva Olsson; Diana Mulinari; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migrant women; social suffering; belonging; emotions; health therapist psychiatry; emotion work; everyday resistance; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate and illuminate lived experiences, cultural representations, and organizational conditions that influence the way therapists in Swedish psychiatry receive and treat migrant women. This overall aim is pursued through two distinct but interlinked part-studies. LÄS MER

 4. 4. Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period : some issues concerning communication, pain and suffering

  Författare :Mats Sjöling; Kenneth Asplund; Björn Biber; Hans Malker; Björn Sjöström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology and intensive care; Advice; communication; information; nursing; orthopaedic care; pain; suffering; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthetics and intensive care; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology; anestesiologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att illustrera och belysa upplevelsen av att vara patient med behov av ledprotes, avseende aspekterna kommunikation, smärtupplevelse, lidande och tillfredsställelse med vård och behandling. Under väntetiden för ledprotesoperation upplever deltagarna i studierna lidande i olika former, tillika att vården är otillgänglig och onåbar i ett ansiktslöst system (I). LÄS MER

 5. 5. "A suffering heart". On the health of women living with violence in Vietnam

  Författare :Viveca Larsson; Anders Möller; Kjerstin Dahlblom; Elisabeth Faxelid; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; violence against women; family; health; Vietnam; enduring; suffering; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : The present study addresses abused Vietnamese women’s experience of health, as well as other health problems and family conflicts, while also taking into consideration professional dealings with family violence. Women’s health in everyday life is largely affected when they are exposed to violence by their male partners. LÄS MER