Sökning: "suffering"

Visar resultat 1 - 5 av 870 avhandlingar innehållade ordet suffering.

 1. 1. Suffering grass subsistence and society of Waso Borana

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Gudrun Dahl; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Speaking about social suffering? Subjective understandings and lived experiences of migrant women and therapists

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mona Lindqvist; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migrant women; social suffering; belonging; emotions; health therapist psychiatry; emotion work; everyday resistance; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate and illuminate lived experiences, cultural representations, and organizational conditions that influence the way therapists in Swedish psychiatry receive and treat migrant women. This overall aim is pursued through two distinct but interlinked part-studies. LÄS MER

 3. 3. Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period some issues concerning communication, pain and suffering

  Detta är en avhandling från Umeå : Kirurgisk och perioperativ vetenskap

  Författare :Mats Sjöling; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård; Advice; communication; information; nursing; orthopaedic care; pain; suffering; anestesiologi; Anaesthesiology; Anaesthesiology and intensive care;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att illustrera och belysa upplevelsen av att vara patient med behov av ledprotes, avseende aspekterna kommunikation, smärtupplevelse, lidande och tillfredsställelse med vård och behandling. Under väntetiden för ledprotesoperation upplever deltagarna i studierna lidande i olika former, tillika att vården är otillgänglig och onåbar i ett ansiktslöst system (I). LÄS MER

 4. 4. Att vara i en fristad : berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdpedagogik, Göteborgs universitet (Department of Health Care Pedagogics, University of Gothenburg)

  Författare :Joakim Öhlén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; alleviation of suffering; cancer patients; caring; hermeneutics; lived body; nursing care; palliative care; phenomenology of the life-world; suffering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "A suffering heart". On the health of women living with violence in Vietnam

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Viveca Larsson; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; violence against women; family; health; Vietnam; enduring; suffering; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : The present study addresses abused Vietnamese women’s experience of health, as well as other health problems and family conflicts, while also taking into consideration professional dealings with family violence. Women’s health in everyday life is largely affected when they are exposed to violence by their male partners. LÄS MER