Sökning: "suffering"

Visar resultat 1 - 5 av 945 avhandlingar innehållade ordet suffering.

 1. 1. Suffering grass subsistence and society of Waso Borana

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Gudrun Dahl; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Speaking about social suffering? Subjective understandings and lived experiences of migrant women and therapists

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mona Lindqvist; Åsa Wettergren; Eva Olsson; Diana Mulinari; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migrant women; social suffering; belonging; emotions; health therapist psychiatry; emotion work; everyday resistance; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate and illuminate lived experiences, cultural representations, and organizational conditions that influence the way therapists in Swedish psychiatry receive and treat migrant women. This overall aim is pursued through two distinct but interlinked part-studies. LÄS MER

 3. 3. Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period some issues concerning communication, pain and suffering

  Detta är en avhandling från Umeå : Kirurgisk och perioperativ vetenskap

  Författare :Mats Sjöling; Kenneth Asplund; Björn Biber; Hans Malker; Björn Sjöström; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology and intensive care; Advice; communication; information; nursing; orthopaedic care; pain; suffering; Anestesiologi och intensivvård; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology; anestesiologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att illustrera och belysa upplevelsen av att vara patient med behov av ledprotes, avseende aspekterna kommunikation, smärtupplevelse, lidande och tillfredsställelse med vård och behandling. Under väntetiden för ledprotesoperation upplever deltagarna i studierna lidande i olika former, tillika att vården är otillgänglig och onåbar i ett ansiktslöst system (I). LÄS MER

 4. 4. Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period : Some issues concerning communication, pain and suffering

  Detta är en avhandling från Umeå

  Författare :Mats Sjöling; Kenneth Asplund; Björn Biber; Hans Malker; Björn Sjöström; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Advice; communication; information; nursing; orthopaedic care; pain; suffering; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård;

  Sammanfattning : The overall objective of the thesis is to describe and illustrate the experience of being an arthroplastic surgery patient during the perioperative period with regard to the issues of communication, pain,suffering and satisfaction with care. While waiting for surgery, the participants in this thesis experience suffering in different ways and mainly experience health care as being unavailable and negative in a faceless system (I). LÄS MER

 5. 5. Att vara i en fristad : berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdpedagogik, Göteborgs universitet (Department of Health Care Pedagogics, University of Gothenburg)

  Författare :Joakim Öhlén; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alleviation of suffering; cancer patients; caring; hermeneutics; lived body; nursing care; palliative care; phenomenology of the life-world; suffering; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER