Sökning: "maktutövning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet maktutövning.

 1. 1. Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv. En studie vid tre vårdavdelningar

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organisation; Pedagogik; power; Pedagogy and didactics; resistance; gender; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Humanities Social Sciences; Genus; Sjukvården; Sverige; Maktutövning; Resistance; Power; Gender;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom svensk hälso- och sjukvård är 82% av samtliga landstingsanställda kvinnor. Majoriteten av dessa kvinnor återfinns in organisationsstrukturens mellanskikt eller bas. LÄS MER

 2. 2. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Detta är en avhandling från Högskolan i Gävle, Gävle

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; VETERINARY MEDICINE Other veterinary medicine; VETERINÄRMEDICIN Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 3. 3. Maktutövningens interna dynamik : Samspel och motsättningar i skola och lönearbete

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anders Persson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology; educational sciences; makt; makt och motstånd; maktutövning; skola; skoplikt; utbildning; pedagogiska praktiker; lönearbetsberoende; reformism; sociologi; utbildningsvetenskap; skolforskning; maktteori; djupfostran; rättfärdigande; ytfostran; lönearbete; beroende; tvång; obligatorisk skola;

  Sammanfattning : The aim of this work is to investigate the internal dynamics of power-exercising in compulsory school and wage labor. The exercise of power is structured by four interrelated power-practices: maintenance, that is the practice which produce and reproduce a power relation through, among other things, the enrolment of subordinates; acculturation, the alteration-of-man power that is exercised inside the power relation; relegation, the power resulting in the removal of subordinates out of the power relation; and justification, the construction of representations which aim at presenting power relations as reasonable and justified. LÄS MER

 4. 4. Maktutövning sett ur ett organisations- och genusperspektiv En studie vid tre vårdavdelningar

  Detta är en avhandling från Malmö : Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Med facit i hand : Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Bartholdsson; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; normality; governmentality; audit; pupil; children; school; normalitet; styrningsmentalitet; utvärdering; elev; barn; skola; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis is about the socialisation of schoolchildren and how normality is learned and managed in two Swedish school classes. The Swedish school is, according to the "Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre", the Lpo94, based on democratic values and respect for the individual. LÄS MER