Sökning: "upbringing"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade ordet upbringing.

 1. 1. Barn, föräldrar och idrott : En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf

  Författare :Staffan Karp; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; children; family; golf; meaning of sport; parents; upbringing; soccer; society;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to describe and understand the significance of sports for children active in sports, their parents, and family. I am interested in how daily sports practice is understood by children active in sports and their parents and what sports mean for upbringing of children and young people. LÄS MER

 2. 2. Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning : Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866

  Författare :Esbjörn Larsson; Maria Ågren; György Nováky; Donald Broady; Annika Ullman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden 1792-1866; Educational science; History of education; Sociology of education; Social history; Military history; Social reproduction; Estate society; Class society; Masculinity; Homosocial; Military education; Education systems; Boarding schools; Cadet academies; Historia; officersutbildning; sociologiska aspekter; Sverige; 1700-talet; 1800-talet; sociala klasser; utbildning och undervisning; uppfostran; militära aspekter; mansrollen; manlighet; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis presents an analysis of cadet training at the Royal War Academy between 1792 and 1866. The purposes of this study are to problematise the Academy's function and to investigate male social reproduction amongst the Swedish upper classes. LÄS MER

 3. 3. Fostran i förskolan

  Författare :Airi Bigsten; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Upbringing; relational; uniqueness; order; existence; lifeworld; preschool;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to generate knowledge about the preschool teacher’s incitements to action in the work they conduct around the upbringing of children, as well as how preschool teachers experience their own actions in interactions with children. The current study adopts a phenomenological lifeworld approach (Merleau- Ponty, 1962/2006; Schütz, 1966). LÄS MER

 4. 4. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma : Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

  Författare :Åsa Aretun; Gunilla Halldén; Hilde Lidén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School ethnography; sociology of childhood; age; socialisation; upbringing; religious education; Muslim schools; cultural politics; Skoletnografi; barndomssociologi; ålder; socialisation; uppfostran; konfessionell utbildning; muslimska skolor; kulturpolitik; Children; Barn;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how children as social beings and actors form themselves within the framework of a school institution that adults have set up in order to shape them in deliberate ways through nurturing education. The study is based on long-term fieldwork in a Muslim faith school in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Föräldraskap mellan styrning och samhällsomvandling : En studie av syn på föräldrar och relation mellan familj och samhälle under perioden 1957-1997

  Författare :Lee Gleichmann; Agneta Linné; Ingegerd Tallberg Broman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parenting; parents; parental training; upbringing; governance; family; social control; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The present study sought to illustrate how the way parents were viewed was expressed, and how it developed between 1957 and 1997, as seen from child-health-care recordcard material, a professional journal and public reports on instruction for parents. The study also describes and analyses the relationship between family and society during the same period. LÄS MER