Sökning: "Utbildningsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 2838 avhandlingar innehållade ordet Utbildningsvetenskap.

 1. 1. Signing and singing : children in teaching dialogues

  Detta är en avhandling från Göteborg : ArtMonitor

  Författare :Tina Kullenberg; Claes Ericsson; Niklas Pramling; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The dissertation examines children’s dialogical sense-making in task-oriented teaching activities, the aim of which is to explore children’s values and ideas in musical learning, in order to investigate how musical knowledge is constructed collaboratively through different levels of dialogicality. Hence, the study addresses the organizational resources and values at stake when children take part in pedagogical dialogues. LÄS MER

 2. 2. Present absences Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linnea Bodén; Eva Reimers; Ann-Marie Markström; Maggie MacLure; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school absenteeism; digital registration; software; practices; posthumanism; skolfrånvaro; digitala system; registrering; praktiker; posthumanism;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore how school absenteeism as a material-discursive phenomenon is produced in the practices of humans and nonhumans, when absences and presences are registered and managed through digital technologies. How is the phenomenon of school absenteeism produced when absences and presences are digitally registered? How does the phenomenon of school absenteeism emerge when both human and nonhuman entanglements are included in the apparatuses of knowing?Through a posthumanist approach, the study engages empirically with two types of software for the registration of absences and presences at three Swedish schools. LÄS MER

 3. 3. Consolidating concepts of technology education From rhetoric towards a potential reality

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andrew Doyle; Lena Gumaelius; Niall Seery; Donal Canty; Eva Hartell; Kay Stables; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology education; enacted practice; Pedagogical Content Knowledge PCK ; teacher conceptions; and; Nature of Technology.; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the relationship between international rhetoric and classroom realities in technology education. For some time there has been widespread recognition that the intended goals for learning in the subject area have failed to manifest in enacted practices as envisioned. LÄS MER

 4. 4. Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bild och medieundervisning; Bild; elevperspektiv; subjektivering; tillblivelse visuella metoder; Foucault; Deleuze och Guattari;

  Sammanfattning : De demokratiska aspekterna av utbildning får allt mindre plats i skolan. En neoliberal logik som försvårar för kreativa processer att ta plats i skolan har genom ett ensidigt fokus på effektivitet och målstyrning kommit att dominera utbildningssystemet. LÄS MER

 5. 5. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Klasander; Thomas Ginner; Jan-Erik Hagberg; Thomas Kaiserfeld; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER