Sökning: "out-of-home care"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden out-of-home care.

 1. 1. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER

 2. 2. Out-of-Home Care and Educational Outcomes : Prevalence, Patterns and Consequences

  Författare :Marie Berlin; Gunnar Andersson; Lars Brännström; Anna Rotkirch; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out-of-home care; foster care; foster parents; school performance; educational outcomes; intergenerational transmission; Sweden; Nordic countries; sociologisk demografi; Sociological Demography;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine educational stratification in the context of out-of-home care (OHC; foster family care, residential care) and to place one of society’s most vulnerable groups in the fields of social stratification and family complexity research. About 5% of the Swedish population experience OHC during childhood or adolescence. LÄS MER

 3. 3. Transit i samhällsvården : När unga utreds på särskilda ungdomshem

  Författare :Sofia Enell; Verner Denvall; Marie Sallnäs; Lennart Nygren; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :young people; assessments; child welfare; secure accommodations; institutional care; care trajectory; total institution; institutional identity; social work; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining control and care. The procedure raises questions about their implications for young people, their caseworkers and evolving care trajectories. LÄS MER

 4. 4. Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience : Studies on impact, pathways, and interventions

  Författare :Hilma Forsman; Lars Brännström; Bo Vinnerljung; Marie Sallnäs; Mattias Strandh; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child welfare; out-of-home care; educational outcomes; impact; pathways; interventions; longitudinal; evaluation; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Children with out-of-home care (OHC; foster family/residential care) experience is a high-risk group for future adverse outcomes. With an ambition of supporting the design of effective preventive child welfare measures targeting children in OHC, the overall aim of this thesis is to examine education as a possible intervention path for improving their development and overall life chances. LÄS MER

 5. 5. Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande : En studie av fem livsberättelser

  Författare :Ylva Spånberger Weitz; Anders Gustavsson; Thomas Lindstein; Ingrid Höjer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life stories; out-of-home care; youths; transition to adulthood; school; social work; sense of belonging; comprehension work; livsberättelser; samhällsvård; ungdomar; vuxenblivande; skola; socialt arbete; hemmatillhörighet; förståelsearbete; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. LÄS MER