Sökning: "demokratisk pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden demokratisk pedagogik.

 1. 1. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv : dramapedagogik i fyra läroplaner

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mia Marie F. Sternudd; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; educational drama; reflection; democratic value; curriculum; perspective; artistically oriented; personal development; critically liberating; holistic learning; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the issue of reflection, democracy and educational drama. The overarching aim of the dissertation is to investigate whether educational drama may be perceived as fostering democratic values in the literature and curricula. LÄS MER

 2. 2. Dramapedagogik som demokratisk fostran? : Fyra dramapedagogiska perspektiv dramapedagogik i fyra läroplaner

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis.88

  Författare :Mia-Marie Sternudd-Groth; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fritidssektorn en statlig utmaning

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisbeth Lindström; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The leisure sector, for example sports and games, has witnessed a tremendous expansion between 1960 and the present. During the last ten years the private sector led by companies, economic associations, foundations and many businesses have expanded their involvement in the leisure sector. LÄS MER

 4. 4. Demokratisk kompetens: Om gymnasiet som demokratiskola

  Detta är en avhandling från Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Tiina Ekman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Aktivt medborgarskap är ett ledord i svensk demokratipolitik. Jämlikt deltagande i politiken är ett annat. Skolan anförtros en viktig politisk roll i detta avseende. Läroplanen påbjuder att alla ungdomar på ett likvärdigt sätt skall förberedas till ett aktivt samhällsliv. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Rahnhild Swahn; Kjell Granström; Gunnar Berg; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary education; vocational education; student influence; student participation; democratic schooling; experience-based education; experience-based learning; elevinflytande; elevansvar; demokratisk skolning; gymnasieskola; yrkesinriktat program; omvårdnadsprogram; erfarenhetsbaserad undervisning; erfarenhetsbaserat lärande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål för gymnasieskolan har länge varit att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Därför gäller numera att elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som arbetssätt skall vara viktiga principer i undervisningen. LÄS MER