Sökning: "demokratisk pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden demokratisk pedagogik.

 1. 1. Dramapedagogik som demokratisk fostran? : Fyra dramapedagogiska perspektiv : dramapedagogik i fyra läroplaner

  Författare :Mia Marie F. Sternudd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; educational drama; reflection; democratic value; curriculum; perspective; artistically oriented; personal development; critically liberating; holistic learning; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the issue of reflection, democracy and educational drama. The overarching aim of the dissertation is to investigate whether educational drama may be perceived as fostering democratic values in the literature and curricula. LÄS MER

 2. 2. Dramapedagogik som demokratisk fostran? : Fyra dramapedagogiska perspektiv dramapedagogik i fyra läroplaner

  Författare :Mia-Marie Sternudd-Groth; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fritidssektorn : en statlig utmaning

  Författare :Lisbeth Lindström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The leisure sector, for example sports and games, has witnessed a tremendous expansion between 1960 and the present. During the last ten years the private sector led by companies, economic associations, foundations and many businesses have expanded their involvement in the leisure sector. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor

  Författare :Ragnhild Swahn; Kjell Granström; Gunnar Berg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary education; vocational education; student influence; student participation; democratic schooling; experience-based education; experience-based learning; elevinflytande; elevansvar; demokratisk skolning; gymnasieskola; yrkesinriktat program; omvårdnadsprogram; erfarenhetsbaserad undervisning; erfarenhetsbaserat lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål för gymnasieskolan har länge varit att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Därför gäller numera att elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som arbetssätt skall vara viktiga principer i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Kampen för och mot en demokratisk skola 1 : Samhällsstruktur och skolorganisation

  Författare :Åke Isling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning; Historia; Organisationsförändringar; Skolor; Skolväsen; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER