Sökning: "samhällsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet samhällsvård.

 1. 1. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER

 2. 2. Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande : En studie av fem livsberättelser

  Författare :Ylva Spånberger Weitz; Anders Gustavsson; Thomas Lindstein; Ingrid Höjer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life stories; out-of-home care; youths; transition to adulthood; school; social work; sense of belonging; comprehension work; livsberättelser; samhällsvård; ungdomar; vuxenblivande; skola; socialt arbete; hemmatillhörighet; förståelsearbete; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. LÄS MER

 3. 3. Barnavårdens institutioner : framväxt, ideologi och struktur

  Författare :Marie Sallnäs; Thomas Lindstein; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutionsvård; HVB-hem; social barnavård; samhällsvård; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The study presents an overview of the historical growth and deve-lopment of residential care for children and youth in Sweden as well as an analysis of the present-day structure and organisation. The empirical material consists of official statistics, government reports and data from a questionnaire addressed to all registered residential homes in the child welfare sector at the end of 1995. LÄS MER

 4. 4. Utsatthetens röster

  Författare :Zulmir Becevic; Karin Osvaldsson; Philip Lalander; Linköpings universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 5. 5. Barn som flyttas i offentlig regi : En studie av förekomst och upplevelser av instabil samhällsvård för barn

  Författare :Viktoria Skoog; Evelyn Khoo; Eva Rönnbäck; Lennart Nygren; Marie Sallnäs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breakdown; children; foster care; instability; institutional care; planned placement changes; youth.;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the incidence of instability in out-of-home care for children and how children experience this instability. The dissertation consists of two studies. The quantitative study is based on an examination of social work case files of 213 children who began 317 placements in 2005 and 2006. LÄS MER