Sökning: "B-class"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet B-class.

 1. 1. Rätt elev i rätt klass : Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Författare :Thom Axelsson; Bengt Sandin; Anne-Li Lindgren; Ingemar Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Children; Barn;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 2. 2. Evolution of a family of plant genes with regulatory functions in development; studies on Picea abies and Lycopodium annotinum

  Författare :Mats Svensson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Developmental biology; Utvecklingsbiologi; Developmental biology; Utvecklingsbiologi; fysiologisk botanik; Physiological Botany;

  Sammanfattning : This work is focused on the molecular genetic basis for morphological change in evolution. Genes belonging to the MADS-box gene family, which includes members, that determine angiosperm floral organ identity, were isolated and characterised from two non-angiosperm plants; Norway spruce (Picea abies) and the club moss (Lycopodium annotinum). LÄS MER

 3. 3. No Guts, no Glory : EphB mediated signaling in intestinal stem and progenitor cells

  Författare :Maria Genander; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis is focused on the intestinal stem cell niche, the crypts, and the Eph tyrosine kinase receptors together with their ligands that are expressed by the crypt epithelial progenitor cells. Two fundamental cellular processes, high turnover coupled to a rapid ordered migration of the newborn cells out from the crypt, characterize the normal intestine. LÄS MER