Sökning: "life stories"

Visar resultat 1 - 5 av 238 avhandlingar innehållade orden life stories.

 1. 1. Women's varying life careers and shifting life-patterns : a study of Swedish women born in 1948

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Wirén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life-career; life-pattern; difference; representation; longitudinal; quantitative; text; stories; Bourdieu; post-structural theories; deconstruction; feminism;

  Sammanfattning : This study is about a generation of Swedish women's varying life-careers and shifting lifepatterns. As empirical base for the study is used a longitudinal data material collected at the two main time-points, in 1961 and in 1980. The purpose of the study is twofold. LÄS MER

 2. 2. Different Voices - Different Stories Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eleonor Antelius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired brain damage; body; communication; dependence; disability; embodiment; enactment; ethnography; identity; language use; meaning-making practices; narratives; normality; personhood; power relations; self-determination; social interaction; stories; storytelling; story-making; videoethnography; voice; Beroende; berättande; berättelser; etnografi; funktionshinder; förkroppsligande; förvärvad hjärnskada; identitet; kommunikation; kropp; maktrelationer; meningsskapande praktiker; narrativer; normalitet; personskap; röst; självbestämmande; social interaktion; språkanvändning; videoetnografi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the dissertation is to understand meaning-making practices used by people suffering from acquired brain damage with severe physical and communicative disabilities, in order to create and sustain their identity and personhood in relation to other people. The study emanates from the idea that identity and personhood, also in relation to disability, are created/sustained in ongoing interaction between people in everyday situations, and that the ability to narrate is central to such a creation of identity. LÄS MER

 3. 3. Från uppväxt till lärargärning En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hamid Asghari; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teacher; life story; life history; life experiences; narrative reflection; vocational education; industrial-technology programme; teaching goals; teaching strategies; working life; Yrkeslärare; livsberättelser; livshistoria; livserfarenheter; reflektion i berättande; yrkesutbildning; industritekniska programmet; undervisningsmål; undervisningsstrategier; arbetsliv; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The thesis is based on eight vocational teachers’ life stories with the aim to provide knowledge about vocational teachers and their work with pupils in teaching in the industrial-technology programme, in the context of both a working life and a vocational education which is continuously changing. The thesis answers two research questions: 1) the themes that recur in vocational teachers’ life stories about how they meet and teach their pupils and 2) the teaching goals and strategies which emerge from vocational teachers’ life stories. LÄS MER

 4. 4. Lärarstudenters berättelser om läsning. Från tidig barndom till mötet med lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Anna-Karin Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; significant others; reading trajectories; reading as a relational process; life stories; societies of readers; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Life stories; Reading as a relational process; Reading trajectories; Societies of readers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen belyser läsning och läsarbanor i ett livsperspektiv där fyra lärarstudenters berättelser om läsning från barndom till mötet med lärarutbildningen analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv. Ur berättelserna om läsning i olika kontexter såsom familj, skola och lärarutbildning framträder ett perspektiv på läsning som en relationell process. LÄS MER

 5. 5. Roots and Routes : Life stories of exiled Hungarian women in Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Katalin Henriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hungarian; Hungarian Minorities; Hungarianness; Migration; Mobility; Narratives; Narrations; Life stories; Membership Category; Category Entitlement; Identifications; Ethnic Identification; Culture; Doing Gender;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English How do people shape a life in exile? What does nation or homeland mean in such a life situation, and how is the inevitable social and moral turbulence – embedded in the migrant’s biography – employed and interpreted by the migrant herself? This study addresses these issues through an imaginative analysis of five life stories as presented by Hungarian women living in Sweden. The author shows that exile stories revolve around rescuing and restoring things from the past, around reinventing the concept of what is left of a home. LÄS MER