Sökning: "youths"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade ordet youths.

 1. 1. Youths' political efficacy : sources, effects and potentials for political equality

  Författare :Sofia Sohl; Erik Amnå; Cecilia Arensmeier; Simone Abendschön; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Efficacy; Political Socialization; Youth; Political Equality; Political Participation; School; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to increase knowledge of political efficacy,both theoretically and empirically. A thorough theoretical discussion iscombined with empirical studies of the development of political efficacy and of its effects on political participation. The results are also discussed in the light of political equality. LÄS MER

 2. 2. Raka spår, sidospår, stopp : Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

  Författare :Mirjam Hagström; Karin Zetterqvist Nelson; Catrin Lundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youths; newly arrived youths; newly arrived students; experiences; inclusion; exclusion; Swedishness; integration policy; introduction policy; ungdomar; nyanlända ungdomar; erfarenheter; inkludering; exkludering; svenskhet; integrationspolitik; introduktionspolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur ungdomar som nyligen har kommit till Sverige upplever sin vardag, i och utanför skolan, under den första tiden efter migrationen, samt hur de ser på sin framtid i det svenska samhället. Studien bygger på intervjuer med 45 ungdomar i åldern 16 - 20, som alla studerar på gymnasieprogrammet språkintroduktion. LÄS MER

 3. 3. Foster youth's sense of belonging in kinship, network, and traditional foster families : an interactive perspective on foster youth's everyday life

  Författare :Lena Hedin; Elinor Brunnberg; Ingrid Höjer; Gunvor Andersson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande : En studie av fem livsberättelser

  Författare :Ylva Spånberger Weitz; Anders Gustavsson; Thomas Lindstein; Ingrid Höjer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life stories; out-of-home care; youths; transition to adulthood; school; social work; sense of belonging; comprehension work; livsberättelser; samhällsvård; ungdomar; vuxenblivande; skola; socialt arbete; hemmatillhörighet; förståelsearbete; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. LÄS MER

 5. 5. Class, Place and Identity in a Satellite Town

  Författare :Elias le Grand; Patrik Aspers; Lars Udehn; Les Back; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; class; identity; place; chav; stigma; symbolic boundaries; youths; moral panics; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The central aim of this study is to examine processes of identity formation among white, working-class youths in a marginalized area located on the outskirts of South London. It is primarily based on long-term ethnographic fieldwork but also on analyses of web sites, newspapers and popular culture. LÄS MER