Sökning: "typology"

Visar resultat 1 - 5 av 171 avhandlingar innehållade ordet typology.

 1. 1. Det förlorade paradiset en studie i Göran Tunströms Sunneromaner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., 2003

  Författare :Skans Kersti Nilsson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; comparative literature; phenomenology; bible; typology; poetics; aesthetics; narratology; ethics; göran tunström; microcosmos; macrocosmos; Göran Tunström; Comparative Literature; Phenomenology; Micro- macrocosmos; Bible; Typology; Poetics; Aesthetics; Narratology; Ethics;

  Sammanfattning : The writings of Göran Tunström (1937 – 2000) are closely linked with his birthplace, Sunne in Värmland. His four ’Sunne Novels’, De heliga geograferna (1973; ’The Holy Geographers’), Guddöttrarna (1976; ’The Goddaughters’), Juloratoriet (1983; The Christmas Oratorio, 1995) and Tjuven (1986; ’The Thief’) form the subject of this thesis. LÄS MER

 2. 2. En perceptuell och akustisk studie av svenskans koronaler i ett dialektperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för Lingvistik, Stockholms universitet

  Författare :Peder Livijn; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; Dialect; Typology; Perceptual discrimination; Acoustical measurements; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Phonetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Fonetik; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to contribute to a typology of the Swedish language as it was spoken in the entire Swedish speaking area around the year 2000. Specifically, the plan is to base this typology solely on different pronunciations of the four coronal consonants /t, d, n/ and /l/. LÄS MER

 3. 3. Swedish Numerals in an International Perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för Lingvistik, Stockholms universitet

  Författare :Magnus Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; synchrony; round numbers; base; vacillation; parallelism; affinity; inflection; derivation; dualism; affix; language change; language planning; dates; number; measurement; typology; homonymy; semantics; syntax; phonology; morphology; designation transition; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svenska räkneord behandlas här ur olika synvinklar. Boken är inte tänkt som en lärobok om svenska räkneord, även om man kan lära sig en hel del om systemet här - mer än språkanvändaren i allmänhet känner till. Fonologi, morfologi, syntax och semantik får alla sin del av uppmärksamheten. LÄS MER

 4. 4. An Essay on Copper Flat Axes

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Björn Magnusson Staaf; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Archaeology; value rationality.; being-in-the-world; conceptual polemic; reason; cultural discourse; typology; Copper flat axe; project; domain; station; trajectory; Agency; cognition;

  Sammanfattning : This dissertation can be read on at least two levels. On one level it will deal with- how general patterns of cognitive perception set frames for and affect human action in history and how these patterns may change. A study on copper flat axes will serve as a foundation for this discussion. LÄS MER

 5. 5. The Half-Vanished Structure : Hawthorne's Allegorical Dialectics

  Detta är en avhandling från Solna : Magnus Ullén

  Författare :Magnus Ullén; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; English; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; Literature; Nathaniel Hawthorne; American literature; dialectics; history; aesthetics; Christianity; sexuality; the Fortunate Fall; typology; allegory; anagogy; symbolism; chiastic structure; mediation; distance; transcendence; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Invoking Coleridge’s distinction between allegory and symbol, this dissertation makes the case for allegory and symbolism as two divergent perceptual modes. Allegory, it argues, stresses the necessity of perceiving the ideal through the mediation of negation (death), while symbolism flaunts the notion that the ideal can be immediately perceived in the inef-fable realm of the emotions. LÄS MER