Sökning: "beroende"

Visar resultat 1 - 5 av 1508 avhandlingar innehållade ordet beroende.

 1. 1. Autonomi, beroende, livskvalitet : Livets sista månad för 56 cancerpatienter

  Författare :Eva Sahlberg Blom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medical sciences; Autonomy; care culture; everyday ethics; palliative care; prognostication; quality of life; nursing; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the present study was to obtain an in-depth understanding of what the final phase of life was like for a group of gravely ill and dying cancer patients, with focus on autonomy, dependency and quality of life. The specific aims were to: 1) describe the patients' autonomy and how the attitudes of relatives and staff promoted/hindered patient participation in decision-making, 2) describe how the patients assessed their quality of life in two care cultures, 3) describe how members of the care team prognosticated the patients' remaining survival time, and 4) investigate continuity of care site in two different care cultures during the patients' final month of life. LÄS MER

 2. 2. Beroende av vård : innebörden av fenomenet som det visar sig genom patienters, deras anhörigas och vårdares berättelser

  Författare :Gunilla Strandberg; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Eli Haugen Bunch; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dependency; care; interview; phenomenological-hermeneutics; Sjuksköterska-patientrelationer; Omvårdnad; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det konstruktiva beroendet : Feministisk teologi i ett individualistiskt samhälle

  Författare :Lovisa Nyman; Tros- och livsåskådningsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; beroende; konstruktivt beroende; liberalism; individualism; feministteologi; Sarah Coakley; Lisa Isherwood; Catherine Keller;

  Sammanfattning : Human dependence is a phenomenon with above all negative connotations. We tend to associate it either with addiction or an economic, social and emotional lack of independence and view it as an impediment to women’s liberation. Dependence has been viewed as mutually exclusive to freedom. LÄS MER

 4. 4. Riskbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak hos personer med svår psykisk sjukdom. Förekomst och återhämtning

  Författare :Gunilla Cruce; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tobak; svår psykisk sjukdom; återhämtning; narkotika; riskbruk; beroende; alkohol;

  Sammanfattning : Denna avhandlings syfte är att öka kunskapen om riskbruk och ett möjligt skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och tobak bland personer med psykossjukdom. Syftet är vidare att fördjupa förståelsen av deras erfarenheter av alkoholens och narkotikans roll i sitt liv samt återhämtningsfrämjande mål för rehabilitering och självhjälp. LÄS MER

 5. 5. "Det hade ju aldrig hänt annars" : Om kvinnor, klass och droger

  Författare :Emma Eleonorasdotter; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Queer fenomenologi; klass; kritisk kulturteori; feminism; beroende; hälsa; risk; kvinnor; världar; kroppen; respektabilitet; hedonism; konsumtion; vardagsliv; etnografi; läkemedel; droganvändning;

  Sammanfattning : Olika typer av sinnesförändrande substanser har blivit allt fler och vanligare under de senaste 500 åren, och användningen i nutidens konsumtionskulturer fortsätter att öka. Den illegala droganvändningen i Sverige ligger på historiskt höga nivåer. LÄS MER