Sökning: "rättfärdigande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet rättfärdigande.

 1. 1. Rättfärdigande och rätten till skuldsanering. Särskilt om kvalificerad insolvens och skälighet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Niklas Arvidsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skuldsanering; rättfärdigande; obestånd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Maktutövningens interna dynamik : Samspel och motsättningar i skola och lönearbete

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anders Persson; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology; educational sciences; makt; makt och motstånd; maktutövning; skola; skoplikt; utbildning; pedagogiska praktiker; lönearbetsberoende; reformism; sociologi; utbildningsvetenskap; skolforskning; maktteori; djupfostran; rättfärdigande; ytfostran; lönearbete; beroende; tvång; obligatorisk skola;

  Sammanfattning : The aim of this work is to investigate the internal dynamics of power-exercising in compulsory school and wage labor. The exercise of power is structured by four interrelated power-practices: maintenance, that is the practice which produce and reproduce a power relation through, among other things, the enrolment of subordinates; acculturation, the alteration-of-man power that is exercised inside the power relation; relegation, the power resulting in the removal of subordinates out of the power relation; and justification, the construction of representations which aim at presenting power relations as reasonable and justified. LÄS MER

 3. 3. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Since the end of the Cold War, international politics and international law have not only become increasingly intertwined, but their mutual implications have also become increasingly recognized by scholars. Yet research explicitly addressing the question of how political factors affect the emergence of legal rules is still limited. LÄS MER

 4. 4. Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Joakim Thelander; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; white-collar crime; self-presentations; rhetoric; reported speech; quotations; petty corruption; narrative; morality; interviews; interaction; impression management; gifts; etiquette; discourse; economic crime; development; corruption; contrasts; constructionism; bribes; bribery; boundary-work; anticorruption; accounts; aid work; Criminology; Kriminologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras korruption och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, fenomen. Vilka beskrivningar och tolkningar ger svenska och danska biståndsarbetare av sina möten med vardaglig korruption? Hur fördömes, ursäktas eller rättfärdigas användandet av mutor? Går det att tala om en etikett för mutor, och hur ser denna i så fall ut? Biståndsarbetarna kan uppleva att de förväntas försvara eller leva upp till antikorruptiva normer. LÄS MER

 5. 5. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Persons are not just mechanical systems of instinctual animalistic proclivities, but also language-producing, existentially aware creatures, whose experiences and actions are drenched in subjective meaning. To understand a human being as a person is to understand him or her as a rational system that wants, fears, hopes, believes, and in other ways imbues the world with meaning, rather than just a mechanical system that is subject to the same chains of cause and effect as other animals. LÄS MER