Sökning: "rättfärdigande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet rättfärdigande.

 1. 1. Rättfärdigande och rätten till skuldsanering. Särskilt om kvalificerad insolvens och skälighet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Niklas Arvidsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skuldsanering; rättfärdigande; obestånd;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Maktutövningens interna dynamik : Samspel och motsättningar i skola och lönearbete

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anders Persson; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology; educational sciences; makt; makt och motstånd; maktutövning; skola; skoplikt; utbildning; pedagogiska praktiker; lönearbetsberoende; reformism; sociologi; utbildningsvetenskap; skolforskning; maktteori; djupfostran; rättfärdigande; ytfostran; lönearbete; beroende; tvång; obligatorisk skola;

  Sammanfattning : The aim of this work is to investigate the internal dynamics of power-exercising in compulsory school and wage labor. The exercise of power is structured by four interrelated power-practices: maintenance, that is the practice which produce and reproduce a power relation through, among other things, the enrolment of subordinates; acculturation, the alteration-of-man power that is exercised inside the power relation; relegation, the power resulting in the removal of subordinates out of the power relation; and justification, the construction of representations which aim at presenting power relations as reasonable and justified. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter värdighet En studie av servicearbete

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Helena Lundberg; Henrietta Huzell; Patrik Larsson; Ylva Ulfsdotter Eriksson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dignity; service work; professional status; Värdighet; servicearbete; yrkesstatus; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is dignity in low status service work. Using labels such as bad jobs, McJobs and dirty work, these jobs have been described as low-skilled, low-paid, monotonous and physically demanding with lack of voice and no job security. LÄS MER

 4. 4. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Since the end of the Cold War, international politics and international law have not only become increasingly intertwined, but their mutual implications have also become increasingly recognized by scholars. Yet research explicitly addressing the question of how political factors affect the emergence of legal rules is still limited. LÄS MER

 5. 5. Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Joakim Thelander; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; white-collar crime; self-presentations; rhetoric; reported speech; quotations; petty corruption; narrative; morality; interviews; interaction; impression management; gifts; etiquette; discourse; economic crime; development; corruption; contrasts; constructionism; bribes; bribery; boundary-work; anticorruption; accounts; aid work; Criminology; Kriminologi; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : In this dissertation, corruption and bribery are investigated as social and moral, rather than economic, phenomena. The analysis concentrates on the ways in which Swedish and Danish aid workers describe their experiences of everyday or 'petty' corruption. LÄS MER