Sökning: "phosphorus nitrogen"

Visar resultat 1 - 5 av 130 avhandlingar innehållade orden phosphorus nitrogen.

 1. 1. The Story of Phosphorus Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Dana Cordell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; global phosphorus scarcity; peak phosphorus; global food security; sustainable resource use; food production and consumption system; transdisciplinary; systems thinking; global fosforbrist; peak fosfor; global matsäkerhet; hållbar resursanvändning; system för produktion och konsumtion av mat; transdisciplinaritet; systemtänkande; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Water in nature and society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : The story of phosphorus began with the search for the philosopher’s stone, and centuries later the critical role of phosphorus in soil fertility and crop growth was highlighted. Eventually, phosphorus was implicated in the global environmental challenge of eutrophication. LÄS MER

 2. 2. Microalgae for Phosphorus Removal from Wastewater in a Nordic Climate

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Karin Larsdotter; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; assimilation;  hydroponics;  light;  microalgae;  nitrogen;  phosphorus;  plants;  precipitation;  wastewater treatment ; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : As part of a research project aiming to develop and evaluate a hydroponic system for wastewater treatment in Sweden, extended nutrient removal by microalgae was tested. The hydroponic/microalgal wastewater treatment system was built in a greenhouse in order to improve growth conditions for plants and algae. LÄS MER

 3. 3. Epiphytic lichen responses to nitrogen deposition

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

  Författare :Otilia Johansson; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lichens; air pollution; nitrogen deposition; phosphorus; growth; chlorophyll a; boreal forest; field experiment; irrigation; carbon based secondary compounds; Lavar; luftföroreningar; alg; svamp; kväve; fosfor; skog; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Terrestrisk ekologi; ekologisk botanik; Ecological Botany;

  Sammanfattning : Nitrogen (N) deposition has increased globally over the last 150 years and further increase is predicted for the future. Nitrogen is an important nutrient for lichens, involved in many processes in both photobiont and mycobiont.  However, N can be a stressor, causing many lichens and lichen communities to disappear with increased deposition. LÄS MER

 4. 4. Nutrient cycling in agroecosystems: nitrogen cycling in southern Sweden in the 1850s and two Tanzanian villages in the 1990s

  Detta är en avhandling från Lund

  Författare :Lars-Erik Williams; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nutrient; nutrient model; nutrient cycling; nitrogen fixation; nitrogen budget; mixed system; miombo; manure; livestock; land use; historical system; food production; efficiency; crops; agroecosystem; carrying capacity; phosphorus; Scania; sustainability; Plant ecology; Växtekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För analys av agroekosystems näringsämnescirkulation presenteras här en generell modell. I centrum står födoproduktionsintensitet, mänsklig bärförmåga, uthållighet och effektivitet. Modellen kan användas på system med flera markanvändningstyper och är därför lämpad för studier i olika skalor. LÄS MER

 5. 5. Nutrient recovery from waste streams through struvite formation

  Detta är en avhandling från Lund

  Författare :Maryam Latifian; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; struvite; nutrient; phosphorus; nitrogen; wastewater treatment; anaerobic digestion; urine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English These days we hear a lot about sustainability and most of us try to live in a more sustainable way. We use less water and energy, we sort our household waste and we prefer to consume products that are produced with less negative human impact. However, when it comes to our own excreta we definitely think of it as waste. LÄS MER