Sökning: "reformism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet reformism.

 1. 1. Byråkrati och reformism : en studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget

  Författare :Kjell Östberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kyrklig och social reform : motiveringar till diakoni 1845-1965

  Författare :Elisabeth Christiansson; Stephan Borgehammar; Trygve Wyller; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; diaconia; deacon; systematisk och praktisk ; Kristna kyrkans historia; History of the Christian church; social discourse; modernity; social work; evangelicalism; reformism; confessionalism; stewardship; social conservatism; Church of Sweden; deaconess; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to see how proponents of diaconia justified the establishment of three Swedish diaconal institutions: Diaconissanstalten 1851 (The Institution for Deaconesses, Stockholm, now Ersta diakonissällskap/Ersta Association for Diaconal Work), Stockholms Stadsmission 1853 (The Stockholm City Mission) and Svenska Diakonanstalten 1898 (The Swedish institution for Deacons, first in Gävle, from 1905 in Stockholm, now Stiftelsen Stora Sköndal/The Stora Sköndal Foundation). Included is also a study of how diaconal work was justified in Sweden in the post-war period, a time when religious neutrality within health care and education was high on the political agenda. LÄS MER

 3. 3. Justice and Society : Problems of Reformist Politics

  Författare :Mikael Spång; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; good; right; ethics; morality; social unfreedom; equality; freedom; democracy; social justice; capitalism; reformism; social democracy; Management of enterprises; management; Företagsledning;

  Sammanfattning : The subject of the dissertation is a theoretical discussion of the possibilities and limitations of reformist politics. Theories of social justice and democracy are discussed and assessed in relation to the argument that reformist politics, which underlie the welfare state program, is a contradictory politics. LÄS MER

 4. 4. Frihetskonst : Författarroll och modernitet genom Sven Lindqvists tidiga författarskap

  Författare :Ragnar Haake; Anders Öhman; Elisabeth Hästbacka; Anders Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sven Lindqvist; Swedish literature; 1950 s; the literary field; Pierre Bourdieu; the function of literature; Theodor W. Adorno; modernity; modernism; essay; bildung; autonomy; commitment; romantic; pragmatic; Henry David Thoreau; Vilhelm Ekelund; Jean-Paul Sartre; art as emancipation; avant-gardism; reformism; utopian art; Sven Lindqvist; svensk litteratur; 1950-talet; det litterära fältet; Pierre Bourdieu; litteraturens funktion; Theodor W. Adorno; modernitet; modernism; essän; bildning; autonomi; engagemang; romantisk; pragmatisk; Henry David Thoreau; Vilhelm Ekelund; Jean-Paul Sartre; frihetskonst; avantgardism; reformism; utopisk konst; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study is focused on the early writing of Swedish author Sven Lindqvist (born in 1932). The aim of the study is to investigate Lindqvist’s conception of literature, how it is presented, how it develops and how it materializes in his literary production between 1955 and 1962. LÄS MER

 5. 5. Socialdemokraterna skriver historia : Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

  Författare :Åsa Linderborg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Social Democracy; 20th century; historiography; history of historiography; hegemony; identity; reformism; nationalism; science; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This is a historiographical study of how the Swedish Social Democracy has described both its own and Sweden's history during the period 1892-2000. The Social Democratic endeavour to attain hegemony and struggle for the public view of history is focused. LÄS MER