Sökning: "nuclear power history"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden nuclear power history.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Streams, Steams, and Steels : A Transnational History of Risk Regulation in Nuclear Power Plants (1850–1985)

  Författare :Siegfried Evens; Per Högselius; Kati Lindström; Anna Storm; Scott Knowles; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Nuclear; risk; water; steam; steel; regulation; safety; Nucléaire; risque; eau; vapeur; acier; sûreté; réglementation; Kärnkraft; risk; vatten; ånga; stål; säkerhet; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Sammanfattning : Water is essential to produce nuclear energy and prevent nuclear disasters. As light water reactors are increasingly seen as a solution to achieving a sustainable energy transition and battling the climate crisis, it is more important than ever to investigate the risks of using water for nuclear power production. LÄS MER

 3. 3. Kärnkraftverkets poetik : Begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965–1973

  Författare :Fredrik Krohn Andersson; Mårten Snickare; Catharina Nolin; Emelie Karlsmo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; architecture; collective identity; cultural heritage; discourse analysis; landscape architecture; national identity; nuclear power; power plant; Samfundet för Hembygdsvård; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : The first Swedish commercial nuclear power plant was ordered in 1965. By 1973 it had been inaugurated, and building work had begun on the remaining three facilities that became the locations of Swedish large-scale nuclear power production. LÄS MER

 4. 4. Teknik på bönders villkor : de tekniska och politiska aktörernas inflytande på den statsreglerade tekniska förändringen i Sverige 1806-1972

  Författare :Ulf Hamilton; Kent Zetterberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of technology; state technology; Göta Canal; railway; motor traffic; air transport; nuclear energy; technical actor; political actor; technical political actor; decision-making; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The dissertation deals with History of technology in Sweden before, during and after the industrialization. A theory that technical actors have a growing influence on state technology chiefly owing to the industrialization is presented. LÄS MER

 5. 5. Making Reindeer : The Negotiation of an Arctic Animal in Modern Swedish Sápmi, 1920-2020

  Författare :Corinna Röver; Sverker Sörlin; Dag Avango; Per Axelsson; Annika Nilsson; David G. Anderson; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Animal history; Reindeer; Sápmi; Arctic humanities; Chernobyl; Slow Food Sápmi; Arctic resources; Reindeer husbandry; Rationalization; Djurhistoria; Renar; Sápmi; Tjernobyl; Arktisk humaniora; Slow Food Sápmi; Renskötsel; Rennäring; Rationalisering; Arktiska resurser; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö; History of Science; Technology and Environment;

  Sammanfattning : The Arctic has long been perceived as a static, timeless place of shielded wilderness. This perception extended to the reindeer as both part of the Arctic environment and of traditional Indigenous livelihoods. LÄS MER