Sökning: "nuclear power history"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden nuclear power history.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Teknik på bönders villkor : de tekniska och politiska aktörernas inflytande på den statsreglerade tekniska förändringen i Sverige 1806-1972

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ulf Hamilton; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of technology; state technology; Göta Canal; railway; motor traffic; air transport; nuclear energy; technical actor; political actor; technical political actor; decision-making; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The dissertation deals with History of technology in Sweden before, during and after the industrialization. A theory that technical actors have a growing influence on state technology chiefly owing to the industrialization is presented. LÄS MER

 3. 3. Att plantera ett barn : internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Carolina Jonsson Malm; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; family; family policy; international adoptions; assisted reproductive technology; SOU; discourse analysis; governmentality; heteronormativity; the child’s best interest; late modernity; Sweden;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad är en familj, vilka kan bilda en familj och vem bestämmer det? Hur ser föreställningarna kring den ideala familjen ut? Och varför anses det viktigt att ha kännedom om sitt ursprung och att tillhöra en familj, en släkt eller en nation? I denna avhandling undersöks den svenska familjepolitiken kring internationella adoptioner och assisterad befruktning. Undersökningen bygger på statliga utredningar som utkom mellan åren 1953 och 2007, vilka återspeglar den förändrade synen på vad som är normalt, naturligt, önskvärt och moraliskt riktigt när det gäller barnalstrande och familjebildning. LÄS MER

 4. 4. Kärnkraftverkets poetik Begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965–1973

  Detta är en avhandling från Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Krohn Andersson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; architecture; collective identity; cultural heritage; discourse analysis; landscape architecture; national identity; nuclear power; power plant; Samfundet för Hembygdsvård; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : The first Swedish commercial nuclear power plant was ordered in 1965. By 1973 it had been inaugurated, and building work had begun on the remaining three facilities that became the locations of Swedish large-scale nuclear power production. LÄS MER

 5. 5. Energy consumption transition : final household energy consumption in the case of Sweden 1920-2010

  Detta är en avhandling från Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Mikael Levin; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic history; households; energy transition; energy consumption; residential; electrical appliances; Carbon dioxide; emission; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This licentiate thesis examines households’ final energy consumption over the long run by measuring their final energy use and examining how structural, institutional and economic factors affected the demand for energy in the residential sector during the period 1920-2010, a period covering the transition from traditional to fossil to renewable energy carriers. I believe that wider understanding of the historical energy transition and energy consumption within the residential sector might help us gain important insights into the long-run development and the factors affecting energy consumption among the households. LÄS MER