Sökning: "miljöhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet miljöhistoria.

 1. 1. Egypt Ignited : How Steam Power Arrived on the Nile and Integrated Egypt into Industrial Capitalism (1820s-76)

  Författare :Amr Ahmed; Humanekologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy history; history of technology; environmental history; steam power; capitalism; Industrial Revolution; Global warming; Egypt; modern history; agrarian production; biofuels; Sugar industry; cotton; Energihistoria; Teknikhistoria; Miljöhistoria; Ångmaskin; Kapitalism; Industriella revolutionen; global uppvärmning; Egypten; Modern historia; Jordbruksproduktion; biobränslen; Sockerindustrin; Bomull;

  Sammanfattning : How did fossil-fuelled technology find its way to Egypt on its way to global dominance? This thesis presents a socioecological history of energy technologies in agrarian production in pre-colonial Egypt (1820s – 76). It situates them in the nineteenth century, understood as the beginning of the epoch of the Capitalocene; and in Egypt’s case, this is simultaneously part of the rise of Britain’s fossil empire. LÄS MER

 2. 2. Views of Nature and Environmental Concern in Iceland

  Författare :Þorvardur Árnason; Elfar Loftsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Views; Nature; Environmental; Concern; Ethics; Iceland; Miljöhistoria; Island; Naturuppfattning; Naturskydd; Historia; Water in nature and society; Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : Environmental concern in contemporary societies is a complex phenomenon which is shaped and influenced by a host of different factors. One of the most important of these is the interplay between culture and nature that has taken place during the course of a nation’s history and the various ‛views of nature’ that such interplay has generated. LÄS MER

 3. 3. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 4. 4. Full gas mot en (o)hållbar framtid : Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik

  Författare :Martin Hultman; Jonas Anshelm; Christer Nordlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental history; discourse; STS; history of technology; sociology of expectations; hydrogen; fuel cell; utopia; material~semiotics; cultural studies; Miljöhistoria; mijlöteknik; teknik- och vetenskapsstudier; energipolitik; diskurs; utopier; förväntanssocilogi; materiell- semiotik; kulturstudier; teknikhistoria; vätgas; bränsleceller; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : I föreliggande avhandling undersöker Hultman hur bränsleceller och vätgas underolika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida energisystem 1978 – 2005. Detempiriska materialet som analyseras är statliga utredningar, böcker, rapporter,tidningsartiklar och riksdagstryck. LÄS MER

 5. 5. Planetary Timemaking : Paleoclimatology and the Temporalities of Environmental Knowledge, 1945-1990

  Författare :Erik Isberg; Sverker Sörlin; Sabine Höhler; Adam Wickberg; Etienne Benson; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; paleoclimatology; environmental history; temporality; ice core; deep-sea core; North Atlantic; timemaking; theory of history; planetary-scale environmental knowledge; paleoklimatologi; miljöhistoria; temporalitet; iskärna; borrkärna; Nordatlanten; tidsskapande; historieteori; planetär miljökunskap; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Sammanfattning : This thesis concerns the history of paleoclimatology in the postwar period. It follows the trajectory of two climate proxy records – ice cores and deep-sea cores – in the North Atlantic region, from their emergence as scientific objects in the 1940s to their incorporation into Earth System Science in the 1980s. LÄS MER