Sökning: "Samfundet för Hembygdsvård"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Samfundet för Hembygdsvård.

  1. 1. Kärnkraftverkets poetik Begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965–1973

    Detta är en avhandling från Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

    Författare :Fredrik Krohn Andersson; Stockholms universitet.; [2012]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; architecture; collective identity; cultural heritage; discourse analysis; landscape architecture; national identity; nuclear power; power plant; Samfundet för Hembygdsvård; konstvetenskap; History Of Art;

    Sammanfattning : The first Swedish commercial nuclear power plant was ordered in 1965. By 1973 it had been inaugurated, and building work had begun on the remaining three facilities that became the locations of Swedish large-scale nuclear power production. LÄS MER