Sökning: "Journalism and New media"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden Journalism and New media.

 1. 1. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 2. 2. Gendered journalism cultures : : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  Detta är en avhandling från JMG, University of Göteborg

  Författare :Margareta Melin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; social field; doxa; strategies; tactics; women journalist; feminisation; gentrification; education; gendered logic; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Social field; Doxa; women journalists;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. LÄS MER

 3. 3. Beyond Orientalism and Occidentalism Identity constructions in Arab and Western news media

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Mahitab Ezz El Din; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Orientalism; Occidentalism; Arab; West; Othering; identity; media constructions; tolerance; multiculturalism; xenophobia; Peace Journalism; Global War on Terror; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines how the media construct the identities of the Other by creating various ‘us’ versus ‘them’ positions (Othering) when covering non-violence-based intercultural conflicts in Arab and Western news media. Othering in this study is understood as an umbrella concept that in general terms refers to the discursive process of constructing and positioning the Self and the Other into separate identities of an ‘us’ and a ‘them. LÄS MER

 4. 4. The materiality of media discourse on capitalism and journalistic modes of writing

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Peter Berglez; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; capitalism; journalistic modes of writing; media discourse; cultural materialist CDA; dialectics; dysfunctional homologies; ideologemes.; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the relationship between the capitalist hegemonic order and the mass media, with the latter restricted to two elite newspapers (Swedish DN and Slovenian Delo) and the selection of news materials from three bodies of international media coverage: NATO’s military intervention in former Yugoslavia, 1999, the political demonstrations against the IMF and the World Bank in Prague, 2000, and 9/11, 2001. There are two sub-purposes, one theoretical-methodological and one political-democratic. LÄS MER

 5. 5. Att förstå mediekritik Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Göran Svensson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; journalism; media; critique; criticism; media criticism; media accountability; critical social science; sociology of critique; critical theory; institutional theory; media ethics; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : Media criticism is studied as a concept, as critical expression and as a force for social change. The concept of media criticism is developed in relation to different forms of critical practice, theory about criticism and critique and as a part of theories about media accountability. LÄS MER