Sökning: "cultural heritage"

Visar resultat 1 - 5 av 195 avhandlingar innehållade orden cultural heritage.

 1. 1. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Joakim Andersson; Peter Aronsson; Annika Alzén; Roger Jansson; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. LÄS MER

 2. 2. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Joakim Andersson; Peter Aronsson; Annika Alzén; Roger Jansson; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. LÄS MER

 3. 3. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 4. 4. Negotiating Wilderness in a Cultural Landscape : Predators and Saami Reindeer Herding in the Laponian World Heritage Area

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Nilsson Dahlström; Hugh Beach; Robert Paine; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; Laponia; wilderness; cultural landscape; world heritage area; Saami; reindeer herding; predators; Sweden; Kulturantropologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : The UNESCO appointment of the Laponian World Heritage Area in 1996 meant that Sweden accepted the assignment of protecting both the cultural and natural values of this area for all mankind and all generations to come. Located in northern Sweden, Laponia had previously been protected for its natural values only, but the 1996 appointment determined that the local Saami reindeer herding culture should also be preserved. LÄS MER

 5. 5. The Soapstone Birds of Great Zimbabwe Archaeological Heritage, Religion and Politics in Postcolonial Zimbabwe and the Return of Cultural Property

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Edward Matenga; Paul Sinclair; Aron Mazel; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; soapstone Birds; Great Zimbabwe; archaeological heritage; cultural property; return of cultural property; cultural symbols; cultural rights; postcolonial theory; western hegemonic discourse; authorized heritage discourse AHD ; nationalism; fait accompli; natural justice; collecting; materiality theory; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : At least eight soapstone carvings of birds furnished a shrine, Great Zimbabwe, in the 19th century. This large stonewalled settlement, once a political and urban centre, had been much reduced for four centuries, although the shrine continued to operate as local traditions dictated. LÄS MER