Sökning: "säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 352 avhandlingar innehållade ordet säkerhet.

 1. 1. För din och andras säkerhet : Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel

  Författare :Markus Naarttijärvi; Per Bergling; Patrik Södergren; Petter Asp; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; constitutional law; proportionality; national security; intelligence; lawful interception; signals intelligence; surveillance; security; security service; Sweden; privacy; private life; ECHR; European convention; human rights; technology; technology neutrality; prevention; constitutional rights; juridik; rättsvetenskap; proportionalitet; konstitutionell rätt; rikets säkerhet; nationell säkerhet; säkerhet; underrättelseverksamhet; signalspaning; avlyssning; övervakning; internet; säkerhetspolisen; personlig integritet; privatliv; Europakonventionen; mänskliga rättigheter; teknikneutralitet; prevention; konstitutionella rättigheter; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyzes the balancing and proportionality analyses performed by Swedish legislators over time in the creation of legislation allowing for the interception of communica- tions data and metadata by the Swedish Security Service for intelligence purposes. By examining the concept of proportionality within the field of constitutional law, a framework for performing proportionality tests is identified. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö och säkerhet : Praktikgemenskaper på könade byggarbetsplatser

  Författare :Maria Johansson; Lena Abrahamsson; Leif Berglund; Björn Samuelson; Lotta Dellve; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Human Work Sciences; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Trots att många insatser genomförs är fortfarande anställda på byggarbetsplatser överrepresenterade i arbetsskadestatistiken. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till kunskap om varför byggarbetsplatser fortsätter att drabbas av en hög andel arbetsskador. LÄS MER

 3. 3. Barns levda medborgarskap : en studie av barns vardagskunskaper om olycksrisker och säkerhet

  Författare :Åsa Olsson; Solveig Hägglund; Karin Bengtsson; Annica Löfdahl; Anne Trine Kjørholt; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Children; Children s citizenship; lived citizenship; child safety; injury risk; safety; everyday knowledge; barn; medborgarskap; barnsäkerhet; levt medborgarskap; olycksrisker; säkerhet; vardagskunskaper; aktionszon; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Child safety is a well investigated field of research, as is the field of children’s citizenship. This study explores the intersection between these two areas. The aim of the study is to explore children’s lived citizenship from their everyday knowledge about injury risks and safety. LÄS MER

 4. 4. För säkerhets skull : Ideologi och säkerhet i svensk aktiv utrikespolitik 1950-1975

  Författare :Hans Lödén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; utrikespolitik; ideologi; säkerhet; doktrin; förändring; aktiv; nationellt intresse; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bandit Methods for Network Optimization : Safety, Exploration, and Coordination

  Författare :Filippo Vannella; Alexandre Proutiere; Vincent Tan; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The increasing complexity of modern mobile networks poses unprecedented challenges to their optimization. Mobile Network Operators (MNOs) need to control a large number of network parameters to satisfy the users’ demands. LÄS MER