Sökning: "tekniska visioner"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden tekniska visioner.

 1. 1. Hur kulturen påverkar Svensk-Franska affärsrelationer En studie av gemensamma industriella projekt mellan SAAB Aerospace i Linköping och Dassault Aviation i Paris

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Frank-Gilles Miciol; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Globaliseringen av affärsrelationer har lett till att individer och företag med olika kulturell bakgrund möts i en mycket större utsträckning än vad som skedde för några decennier sedan. Svenska och franska företag dras med i den globala strömmen: de gemensamma affärsrelationerna, bilaterala projekten och mötena blir alltmer omfattande och intensivare, vilket också innebär att de kulturella skillnaderna mellan nationaliteterna blir kännbara, och de orsakar både problem och möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 3. 3. Continuous improvement and experience feedback in off-site construction timber-framed module prefabrication

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :John Meiling; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : Continuous improvement implies an incremental, ongoing effort to improve products, services or processes. Some construction companies have chosen to face competition by adopting an off-site construction strategy, one form of which is timber-framed module prefabrication. LÄS MER

 4. 4. Det är inte bara att lägga schema implementeringsformer vid in- och genomförande av flexibla arbetstidsmodeller i kommunernas sociala omsorgsverksamheter

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Marianne Westring-Nordh; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : This dissertation proceeds from studies of introduction and realization of flexible working hour models in municipal social care. It includes two empiric studies, the deep study that covers one flexible working hour model that has been realized in one municipality's care administration. LÄS MER

 5. 5. Overcoming inertia to sustainable stormwater management practice

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annicka Cettner; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, there is a growing receptivity for change to more sustainable stormwater practices using green infrastructure approaches. Unlike piped drainage systems they can have multiple benefits in use including flood control, pollutant removal and can add to the quality of urban space supporting green infrastructure through irrigation and providing cooling and an additional water source for supply. LÄS MER