Sökning: "tekniska visioner"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden tekniska visioner.

 1. 1. Hur kulturen påverkar Svensk-Franska affärsrelationer En studie av gemensamma industriella projekt mellan SAAB Aerospace i Linköping och Dassault Aviation i Paris

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Frank-Gilles Miciol; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Globaliseringen av affärsrelationer har lett till att individer och företag med olika kulturell bakgrund möts i en mycket större utsträckning än vad som skedde för några decennier sedan. Svenska och franska företag dras med i den globala strömmen: de gemensamma affärsrelationerna, bilaterala projekten och mötena blir alltmer omfattande och intensivare, vilket också innebär att de kulturella skillnaderna mellan nationaliteterna blir kännbara, och de orsakar både problem och möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Plan and Reality Municipal Energy Plans and Development of Local Energy Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Stenlund Nilsson Ivner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; municipal energy planning; energy management; energy systems; systems; renewable energy; energy conservation; municipality; local authority; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje svensk kommun ha en energiplan för tillförsel för tillförsel och användning av energi. Huruvida energiplanering är ett bra sätt att styra det kommunala energisystemet är dock omdebatterat. LÄS MER

 3. 3. Multifunctional nanostructured Ti-Si-C thin films

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Per Eklund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Engineering physics Material physics with surface physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Materialfysik med ytfysik;

  Sammanfattning : In this Thesis, I have investigated multifunctional nanostructured Ti-Si-C thin films synthesized by magnetron sputtering in the substrate-temperature range from room temperature to 900 °C. The studies cover high-temperature growth of Ti3SiC2 and Ti4SiC3, low-temperature growth of Ti-Si-C nanocomposites, and Ti-Si-C-based multi¬layers, as well as their electrical, mechanical, and thermal-stability properties. LÄS MER

 4. 4. Towards a learning organization for product development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Peter Cronemyr; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The costs of late changes due to earlier misunderstandings in product development are very high, even though no company wants to admit how high they really are. From experience in Swedish industry and based on results from previous research found in the literature, the conclusion is drawn that people need to talk to one another to be able to understand one another and thereby avoid misunderstandings. LÄS MER

 5. 5. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER