Sökning: "1970s"

Visar resultat 1 - 5 av 521 avhandlingar innehållade ordet 1970s.

 1. 1. I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

  Författare :Ann Steiner; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; sociology of literature; book history; Månadens bok; Bonniers; Sven Delblanc; Kerstin Ekman; popular literature; the Swedish 20th century novel; documentary novels; realism; 1970s; book trade; book clubs; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The present dissertation, I litteraturens mittfåra, deals with book trade, book clubs, and the fiction prose of the 1970s in Sweden. The background to the study is the radical change in Swedish book trade through a far-reaching deregulation of the trade in 1970. LÄS MER

 2. 2. Den levande väggen : Färg och arkitektur i svenskt 1970-tal

  Författare :Mari Ferring; Johan Mårtelius; Lisbeth Söderqvist; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Arkitektur; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : The 1970s in Sweden saw a distinct change of attitude concerning colour inarchitecture, from strong primary colours, grey concrete and brick at the beginning of the decade to a lighter, more nuanced palette of pink and yellow towards the end of it. From being a significant token in a broader popular movement with commercial overtones, colour, as the decade went on, increasingly demanded a professional approach. LÄS MER

 3. 3. Kvinnokamp : Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen

  Författare :Emma Isaksson; Ulla Manns; Bosse Holmqvist; Drude Dahlerup; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; women’s movement; social movements; 1970s; feminism; socialism; women’s culture; lesbian feminism; Grupp 8; Arbetets Kvinnor; Lesbisk Front; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This thesis analyses ideological positions in the new women’s movement during the 1970s. Three key concepts are central in the study: oppression, struggle and liberation. LÄS MER

 4. 4. Som en byracka : självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap

  Författare :Maria Jönsson; Annelie Bränström Öhman; Annika Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 1970s; autobiography; woman’s emancipation; gender studies; grotesque; laughter as subversion; Agneta Klingspor; Kerstin Thorvall; Kerstin Bergström; självbiografi; självbiografisk roman; bekännelselitteratur; 1970-talets kvinnorörelse; jagberättande; livsberättande; genus; autofiktion; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The study deals with Agneta Klingspor’s autobiographical writings from the 1970s until today. Agneta Klingspor made her debut as an author in 1977 with the diary Inte skära bara rispa. Kvinnodagbok 1962–76 (No Cutting Only Scratching. A Woman’s Diary 1962–76). LÄS MER

 5. 5. Arkitektur och motstånd : Om sökandet efter alternativ i svensk arkitektur 1970-1980

  Författare :Christina Pech; Johan Mårtelius; Fredrik Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural history; architectural debate; Swedish 20th century architecture; 1970s; functionalism; post-modernism; historiography; mannerism; critical regionalism; Per G. Råberg; ARARAT; Etnografiska museet;

  Sammanfattning : At the onset of the 1970s Swedish architecture showed noticeable signs of crisis, with failing confidence in architects and a general distrust in the future of architecture. Functionalism, the dominating architectural paradigm, was the root of the situation and the centre of contemporary debate. LÄS MER